Съгласен съм

www.kanisco.com използва 'бисквитки' (cookies), за да ви предостави възможно най-добро потребителско изживяване.Използвайки сайта, вие се съгласявате с това. Можете да научите повече за "Политика за бисквитките" тук.

Начало / Новини / Научи се сам / Как да създадем обемно тяло (Mass) - първи вид

Как да създадем обемно тяло (Mass) - първи вид
Как да създадем обемно тяло (Mass) - първи вид
  • 73822 преглеждания

Как да създадем обемно тяло (Mass)

1 ЧАСТ ( Extrude Mass)

Mass обектите биват няколко вида :

-Extrude ( Изтегляне)

-Loft ( Лофтинг или изтегляне по сечения)

-Revolve( Завъртане)

-Sweep ( Изтегляне по направляваща)

Инструментите за създаване и модифициране на сложни форми (Mass) са в раздел Massing& Site от лентата с менюта. Там има два палета, които се отнасят за сложни форми, Conceptual mass (Концептуални маси) и Model by Face ( Модел по лице).

 В първият палет за командните бутони за управление на обемите:

  1. Show Mass by View Settings (Покажи обем от настройките на изгледа)
  • Show Mass Form and Floors (Покажи обемните форми и подове)
  • Show Mass Surface Types (Покажи видовете повърхности на обема)
  • Show Mass Zones and Shades (Покажи зоните и сенките на обема)
  1. In – Place Mass (Създаване на потребителски MASS обект)
  2. Place Mass (Използване на MASS обект от каталог)

Във втория палет Model by Face, се намират обектите( Окачена система, Покрив, Стена и Плоча), които могат да бъдат поставени по лицето на обема.

С команден бутон In – Place Mass, се стартира операционно меню за създаване на обем (Mass) след като кликнете върху бутона, програмата пита за наименование на обема, и в случаи,че го проектирате в изглед фасада или разрез, ще трябва да покажете план за проекция или ос, върху която ще проектирате.

 

 

Примерът който ще бъде показан е създаден в изглед разпределение ( Floor Plan) .

След като стартирате командата In-Place Mass и въведете наименованието на обемното тяло, следва неговото проектиране.  По подразбиране разгърнатото меню горе в панела е Modify ( модифициране). От панел Draw (чертаене), следва да изберете инструмент за чертаене, и когато изберете желания от вас инструмент програмата активира работно поле, чиито граници са със сини линии, като това работно поле е обхвата, в който трябва да започнете проекцията.

 

 

След като изчертаене желана форма на вашия обем, който трябва да е затворен полигон от линии, го маркирате като кликнете върху една от линиите на формата. Ако програмата не маркира като цял обект, следва да проверите дали всички линии са свързани.

При маркирана на формата, може да й се зададе свойство  дали да е солидна форма или изрязваща форма. В този случай е избрано да е солидна форма (Solid Form).

 


След като сте задали вида на вашето обемно тяло, се показва в план координатна система в центъра на формата, което позволява модифицирането му в различни посоки.


Обемното тяло може да бъде модифицирано в план (Floor Plan), фасаден изглед (Elevations), изглед разрез (Sections) и в 3D изглед , като се маркират  елементите от формата-точка, линия от контура или лице на формата. При маркирането на някои от изброените елементи, върху тях се активира 3D координатна система по x,y и z.  

 

 

Модифицирането се извършва като хванете някоя от стрелките и я превлачвате в желаната посока. 

 

След като приключите с моделирането на солидната форма, следва да избере горе от палета с команди Finish Mass, с което приключвате процеса и създавате компонента. 

 

Това което остава да зададете на солидната форма, това са нейните нива под формата на профили в тялото. Това става като при маркиране на готовия обем, в текущо активно меню Modify I Mass , изберете в края на полето команда Mass Floors.

При активиране на командата се отваря диалогов прозорец, съдържащ всички създадени Нива (Levels) в проекта, като сложите отметка на желаните нива. Това се прави с цел да можете да поставите компонент плоча (Floor) върху тези нива.

Как да поставите компонентите по обемното тяло.

 

След като изберете компонент плоча (Floor), стена (Wall), покрив (Roof) или окачена система (Curtain System) от панел Model by Face (Модифициране по лице/повърхност) в меню Massing & Site, маркирате повърхнина от обема и го създавате с бутон Creatе от лентата на менюто или само кликване върху повърхнината.

В показания пример ще поставя първо компонент плоча (Floor) върху солидния обем.

Избирам компонент Floor, след което показвам предварително зададеното ниво на обема като кликвам върху него. Повърхността става активна и в лентата с менюта излиза Помощното меню  Modify I Place Floor By Face, което позволява модифициране на повърхността. В края на реда има бутон Creat Floor (Създай плоча), след като го избере програмата поставя на оказаната от вас повърхност елемента.

 

 Можете съответно да маркирате едно или няколко нива от обема.

На същия принцип се поставяте и компонент покрив (Roof).

 

Следва поставяне на компонент стена (Wall), за който не е необходимо да търсите бутон Creatе  за неговото създаване. Показвате повърхнината като кликнете върху нея и едновременно с това поставяте компонента. 

 

При промяна формата на обема, не е необходимо да изтривате компонентите и да ги поставяте наново, актуализирането не е автоматично, извършва се с бутон Update to Face, който излиза в меню Modify I ( маркирания елемент). Пример : Modify I Wall/Floor/Roof/Curtain System. Ако искате да извършите такава промяна маркирате Обема (Mass) и избирате от лентата бутон Edit In-Place.

 

 

След желаното модифициране отново избирате бутон Finish Mass за да завършите операцията. Маркирате компонентите един по един и избирате бутона Update to Face.