Съгласен съм

www.kanisco.com използва 'бисквитки' (cookies), за да ви предостави възможно най-добро потребителско изживяване.Използвайки сайта, вие се съгласявате с това. Можете да научите повече за "Политика за бисквитките" тук.

Начало / Курсове / Анализ и симулации на конструкции с Autodesk Robot Structural Analysis Professional, лектор д-р инж. Добромир Динев

Курс по Autodesk Robot Structural Analysis Professional
Предложеният курс е предназначен за студенти и инженери от техническите специалности, които желаят да се запознаят с основите на численото моделиране и анализ на конструкции с компютърна програма за конструктивен анализ. Целта е курсистите да се запознаят накратко с основните принципи на метода на крайните елементи, моделирането на основните конструктивни елементи и провеждането на числен анализ; да придобият способност за получаване и разчитане на резултатите, грешките и причините за тях. След завършване на курса се очаква курсистите да могат да моделират и решават различни видове равнинни и пространствени фермови и рамкови конструкции, както и конструкции, в които участват плочи и стени. Трябва да са способни да извършват линеен статичен и динамичен анализ и анализ на устойчивост. 
Тема 1 - 6 уч. часа 
 
 • Въведение в ARSAP2016 - предназначение на програмата.
   
  • Кратко описание на менютата
  • Основните прозорци и особености на графичния интерфейс
    
 • Въведение в метода на крайните елементи и основни стъпки при изграждането на изчислителния модел.
 • Видове основни задачи, крайни елементи и натоварване.
 • Глобални и локални координатни системи.
 • Помощни мрежи за построяването на изчислителния модел.
 
Тема 2 - 4 уч. часа 
 
 • Едномерни (прътови) крайни елементи
   
  • Дефиниране на характеристиките
  • Изчертаване и редактиране
  • Моделиране на равнинни и пространствени ферми.
  • Особености. 
    
 • Изчислителни модели на равнинни и пространствени рамки.
 • Локални и глобални координатни системи.
 • Разрезни усилия и техните положителни посоки.
 • Задаване на опори, еластично подпиране и стави.
 • Натоварване на моделите.
   
  • Собствено тегло.
  • Разпределени и концентрирани товари.
  • Температурно въздействие и преместване на опори.
    
 • Дефиниране на комбинации от товарите.
 • Визуализация и анализ на резултатите. 
Тема 3 - 5 уч. часа 
 
 • Двумерни крайни елементи
   
  • Дефиниране на характеристиките
  • Редактиране.
    
 • Изчертаване на повърхнинни области с произволни контури.
 • Генериране на мрежа от дискретни крайни елементи върху изчертани области с и без отвори.
 • Управление на мрежата. 
 • Изчислителни модели на :
   
  • Стени
  • Плочи
  • Черупки.
    
 • Моделиране на:
   
  • Стени
  • Гредови и безгредови етажни плочи
  • Фундаментни плочи.
    
 • Натоварване на двумерните елементи.
 • Локални оси, напрежения и разрезни усилия.
 
Тема 4 - 4 уч. часа 
 
 • Решаване на задачи с отчитане на геометрическата нелинейност.
 • Устойчивост на равнинни и пространствени рамки.
 • Отчитане на геометрическа нелинейност при статични задачи- P-Δ ефект и големи премествания.
 • Особености при моделиране на кули и мачти с обтяжки. 
Тема 5 - 6 уч. часа 
 
 • Решение на динамични задачи.
 • Изграждане на линеен динамичен изчислителен модел
   
  • Параметри
  • Особености.
    
 • Модален анализ:
   
  • периоди
  • честоти
  • форми на свободни трептения.
    
 • Дефиниране на спектрална крива на реагиране и мулти-модален сеизмичен анализ.
 • Параметри на спектъра на реагиране по EC8.
 • Особености на земетръсното изчислително състояние.
  Курс по Autodesk Robot Structural Analysis Professional

Запознах се с общите Правила и условия и ги приемам
Запознах се с Политиката за поверителност и се съгласявам

 

 

Запознах се с общите Правила и условия и ги приемам
Запознах се с Политиката за поверителност и се съгласявам