Съгласен съм

www.kanisco.com използва 'бисквитки' (cookies), за да ви предостави възможно най-добро потребителско изживяване.Използвайки сайта, вие се съгласявате с това. Можете да научите повече за "Политика за бисквитките" тук.

Начало / Новини / Интересни / Открийте новият Advance Design 2016 – анализ и проектиране на конструкции

Открийте новият Advance Design 2016 – анализ и проектиране на конструкции
Открийте новият Advance Design 2016 – анализ и проектиране на конструкции
 • 73059 преглеждания

Някои от новостите в Advance Design 2016:

 • Нови ленти с инструменти;
 • Нови възможности за стоманобетонни и стоманени конструкции; автоматични твърди диафрагми, стоманобетонна оребрена конструкция, глобални напречни отклонения, нови специални доклади за стомана и др. ;
 • Подобряване на връзката с Revit Structure за подпомагане на потребителя лесно и прозрачно да приложи BIM работен поток, което е ключа към успеха;
 • Нови възможности и подобрения в Канaдските и Американските кодове.
 • Advance Design 2016 идва и с няколко подобрения и корекции последвали обратната връзка от хиляди потребители:
 • DXF подобрен експорт;
 • Натоварвания – подобрение във визуализацията ;
 • Нови означения за опори въздействияреакции;
 • Нов TXT файл; и др.
 • Advance Design 2016 идва с тотално различен дизайн на лентите с инструменти, за подпомагане на потребителя и по-бърз достъп до главните команди.
 • "Quick Access Toolbar“ позволява директен достъп до главните функции и може да бъде персонализиран.

В допълнение с "Quick Access Toolbar“ и иконата на командното меню Advance Design 2016 има 8 различни ленти с инструменти организирани от ляво надясно:
Главната лента се нарича "Home", и съдържа всички главни функции необходими да се изгради цял модел проектни предположения, геометрия, товари, CAD функции, инструменти за селектиране, настройките на дисплея.


 
"Object" лентата съдържа други обекти, като генератор на свод, опори по селекция, товари по селекция, напречни сечения, размерни линии."Utilities" лентата групира CAD функциите, които могат да се прилагат в модела: създаване на отвори, конвертиране на линии в елементи, разделяне на ветрови стени, обединяване на елементи, модифициране на локалните оси, пресичания на тръби и проверка."Analysis" лентата групира всички команди съответстващи на аналитичния модел. Тази лента с инструменти автоматично се визуализира в края на създаването на аналитичния модел.


 
"Results" лентата групира всички функции за последваща обработка. Съдържанието на тази лента с инструменти зависи от вида на изчислението: FEM, Reinforced Concrete Design, Steel Design, Timber Design, и др."Documents" лентата с инструменти, групира всички команди за генериране на доклади, включва и директен достъп до шаблоните за доклади.


 
Специфичната "BIM" лента с инструменти групира всички команди за оперативна съвместимост с други софтуерни приложения, чрез различни формати. Също така съдържа функции за импортиране/експортиране на библиотеки, системи, текстови файлове и въздействия върху опори."Manage" лентата групира всички главни команди: база данни за материалите и напречните сечения, помощ онлайн, Graitec Advantage website.Advance Design 2016 вече е локализиран за Полша, включително и съответните национални приложения.В момента Advance Design се превежда и локализира на български език.


 

 
Advance Design 2016 е в състояние да се автоматизира създаването на твърда диафрагма в случай на анализ на крайните елементи с хоризонтални натоварвания (независимо от вида на товарите: потребителски, климатични, сеизмични и т.н.).Тази нова функционалност може да се използва за всякакъв тип подове, или бетонни плочи, действащи като твърда диафрагма за сеизмични натоварвания. Или стоманени или дървени подове, действащи като твърда диафрагма за климатични натоварвания.
Метод на крайните елементи за моделиране
Разгледайте една проста конструкция с носещи стоманобетонни греди и колони:Създаване на подови панели (с помощта на windwall обект в Advance Design) и в същото време да се определи посоката на отвора.В този модел, само площен товар от 2.5KN / m² в LL товарно състояние се прилага натоварване и няма други наложени площни товари (само собствено тегло се счита):


 
След създаване на аналитичния модел, може да се види мембраната с триангулачна мрежа генерирана да се свързва с крайните възли на твърдата диафрагма.Площното наложено временно натоварване ще се трансформира като линеен товар върху опорните греди.Твърдата диафрагмата се моделира с структурен елемент мембрана, който дава възможност за последваща обработка на резултатите от FEM:


 
Благодарение на тази нова функционалност, вие ще бъдете в състояние да се справят при изчисляването на големите модели на сгради с много по-малко изчислените Eigen models, за да се достигне минимален процент на напрегнати маси, определени в сеизмичните норми за проектиране.

    Стоманобетонна оребрена конструкция
Ще видите новият "Ribs Design" раздел на разположение в списъка с линейни елементи:


 
     Глобални отклонения

Advance Design 2016 отчита глобални напречни отклонения както е описано в член 5.3.2 от EN1993-1-1. Отклоненията са взети предвид чрез въвеждане на допълнителни хоризонтални натоварвания върху главните колони във всяка вертикална равнина.Връзка Advance Design и Revit Structure
Двупосочната връзка между Advance Design и Revit Structure позволява на потребителя да получи оптимизация на проекта и да постои своите конструктивни чертежи по по-ефективен начин.
За да приложите тази двупосочна връзка за вашите проекти, изтеглете новата версия на BIM Connect от сайта GRAITEC web:

BIM Connect
Новата версия на Advance Design идва със следните подобрения във връзката с Revit Structure:

 
 • Нов процес на mapping с Revit фамилии - правилното съвпадение на Graitec обекти и Revit фамилии;
 
   

 

 • Подобрено синхронизиране с аналитичния модел в Revit; 
 • Подобрения при импорта на кръгли стени Revit Structure в Advance Design; • Подобрения при импорта на нива – Нивата дефинирани в Revit Structure сега се експортират в Advance Design в същия ред за да имате същата организация на модела в двата софтуера. 

 
 • Възможност за експортиране на резултатите от анализа по крайни елементи от Advance Design към Revit. С Revit Results Explorer, се визуализират резултатите директно в Revit модела.

Ако искате да експортирате резултатите от анализа по крайни елементи от Advance Design към Revit, товарните състояния в Advance Design трябва да са със същите имена както в Revit. Повече за новостите в 2016 версия на Advance Design и функционалността на програмата можете да разгледате на страницата на Graitec: http://www.graitec.com/en/ad.asp