Съгласен съм

www.kanisco.com използва 'бисквитки' (cookies), за да ви предостави възможно най-добро потребителско изживяване.Използвайки сайта, вие се съгласявате с това. Можете да научите повече за "Политика за бисквитките" тук.

Начало / Продукти / Индустрия / Autodesk | Infrastructure Design Suite

Проектирайте по-надеждна инфраструктура

Концептуално моделиране
 
3D инструменти за строително проектиране

Използвайте интелигентни инструменти базирани на модели, включени в пакета Infrastructure Design Suite, за да добиете точна и ясна представа за жизнения цикъл на вашите строителни проекти.


Обзорно видео, показващо функциите на пакета Infrastructure Design Suite

Вижте обзорното видео (2:23 мин.)
 
Разгледайте какво можете да направите
 
Софтуерът помага на инженери да взимат по-добри решения

Строителни инженери
 

Добивате по-ясна представа и споделяте по-лесно нуждите на проекта

 • Разглеждайте и споделяйте планове за проекти.
 • Получавате по-бързо одобрение и печелене на проекти.
 • Демонстрирайте прозрачност относно строителството на проектите.

Поддържайте съгласуваност между данните, концепцията и процесите

 • Обединявайте данни с различни формати.
 • Създавайте по-точна строителна документация.
 • Поддържайте стандарти за качество.

Реагирайте бързо на промените

 • Добивате по-голяма гъвкавост при извършване на промяна в проекта.
 • Използвайте специфични инструменти за да ускорите работните процеси.
 • Подобрете проектирането чрез извършване на анализи.
Някои от най-важните функции за улесняване на градоустройствените проектанти


Градоустройствени проектанти

Обобщавайте и визуализирайте данни

 • Управлявайте данни от различни източници.
 • Създавайте големи и подробни модели на градове.
 • Добивате по-ясна представа за проектите.

Анализирайте информацията за да добиете по-ясна представа за крайния резултат

 • Извършвайте пространствен анализ за да разберете какви са тенденциите.
 • Лесно определяне на приоритетни локации.
 • Анализирайте влиянието на нови разработки.

Лесно споделяне на алтернативни варианти

 • По-бързо моделиране и визуализиране на алтернативни варианти.
 • Разяснете намеренията си за проекта чрез реалистични визуализации.
 • Създавайте тематични карти за да отговаряте на изискванията за изготвяне на отчети.
   
Разгледайте възможностите, които софтуера предоставя при проектиране на електроразпределителни мрежи


Проектанти на обществени услуги

Създавайте по-добре съгласувани проекти

 • Проектирайте в среда на AutoCAD.
 • Подобрете точността чрез предварително дефинирани стандарти.
 • Работете по-бързо с помощта на шаблони и работни процеси.

Оптимизирайте работата си чрез анализи

 • Изчислете спадането на напрежението и примигване на светлините.
 • Изчислете напрежението върху подземните кабели.
 • Изчислете надземния провес за да избегнете натрупване на сняг и лед.

Предоставяйте по-пълна документация

 • Предоставяйте обединена документация.
 • Доставяйте по-подробни строителни данни.
 • Автоматизирайте създаването на списъци с материали (BOM).


(Видео: 2:39 мин.)

Разгледайте какво може да направи вашата компания
 
Разгледайте предимствата, които софтуера предлага на инженерни предприятия

Инженерни предприятия
 

Създавайте по-добри планове

 • Демонстрирайте по-ясна представа за нуждите на проекта.
 • Създавайте по-реалистични планове на алтернативни варианти за проектите.
 • По-лесно споделяте алтернативи.

Намалете нуждите на проекта

 • Създавайте визуализации за да улесните валидирането на проекти.
 • Сведете до минимум грешките в строителната документация.
 • Открийте пречки преди започване на строителството.

Повишете рентабилността

 • Намалете работата по проекти с фиксирана стойност с помощта на инструменти.
 • Приспособявайте се по-лесно към промени в последния момент.
 • Повишете продуктивността с по-подробни данни.
   
Макет на град Бамберг, Германия


Правителствени служби

Създавайте по-добри проекти

 • Сведете грешките до минимум с инструменти, базирани на модели.
 • Оптимизирайте работата с инструменти за интегриран анализ.
 • Намалете грешките в документацията.

Подобрете организацията

 • Споделяйте информация с екипи и предприемачи.
 • Генерирайте документация под формата на страничен продукт от проекта.
 • Открийте пречки на ранен етап за да намалите грешките на строителния обект.

Постигнете по-голяма прозрачност в строителството

 • Спечелете по-стойностни проекти.
 • Подобрете точността на приблизителните разходи.
 • Демонстрирайте въздействието с по-реалистични визуализации.
Разгледайте предимствата за електрически компании


Електрически компании

Рекламирайте ефективността на проекта

 • Подобрете преноса на информация.
 • Оптимизирайте работните процеси за да намалите преработката.
 • Обединявайте стандарти за промишлени проекти.

Подобрете използването на материали

 • Оптимизирайте използването на материали чрез строителен анализ.
 • Подобрете процесите по реализиране на проекти.
 • Извършвайте по-точни оценки на разходите.

Подобрете достоверността на данните

 • Намалете процесите отнемащи дълго време.
 • Намалете изоставането.
 • Доставяйте данни за проектите на предприятия.


(Видео: 4:30 мин.)

Разгледайте предимствата за строителни предприятия


Строителни предприятия

Виртуално разглеждане на процесите по изграждане

 • Обединявайте данни за преглед на целия проект.
 • Добивате по-ясна представа за нуждите от материали и работна ръка.
 • Съгласувайте планирането на строителни обекти и работни процеси.

Намалете разходите

 • По-бързо генериране на отчети за материали.
 • Оценявайте стойността на алтернативи за проекта.
 • Открийте пречки преди започването на строежа.

Добивате по-ясна представа за крайния резултат от проекта

 • Извършвайте симулации на графици и логистика в 4D.
 • Оценявайте и изчислявайте промените в проекта.
 • По-лесно споделяне на плановете с предприемачи.
 
Разработване на градска инфраструктура

С помощта на пакета Infrastructure Design Suite Вие можете да планирате, проектирате и изграждате градска инфраструктура. Разгледайте и анализирайте възможностите за строително проектиране. Ускорете процеса по одобрение на проекти с помощта на визуализации. Намалете разходите за транспорт, строителство, както и за изграждането на комунални услуги.
 
Характеристики
 
Планиране
 
Използвайте GIS данни и пространствен анализ при вземането на решения

Разглеждайте GIS данни и извършвайте пространствен анализ

Вие избирате какво решение да вземете при изготвянето на проекти.
 
Разгледайте различните възможности и оценявайте по-бързо алтернативните варианти


Разгледайте различните възможности за планиране и проектиране на градска инфраструктура

Оценявайте по-бързо алтернативните варианти за проектиране.
 

Визуализирайте идеите си и подобрете комуникацията


Визуализирайте вашите идеи за проекта

Подобрете визуалната комуникация.

Концептуално проектиране
 
Създавайте по-реалистични 3D визуализации и анимирани презентации за да ускорите одобрението на проекта

Улеснете одобряването на проекти

Разяснете различните варианти и ускорете одобряването на проекти.
 
Разработвайте по-бързо и по-качествено чертежи и планове


По-бързо разработване и представяне на чертежи

Разработвайте подробни планове и отчети.
 

Използвайте точкови облаци за да проектирате в контекста на вече съществуваща среда


Работа с точкови облаци

Проектирайте в контекста на вече съществуваща среда.

Проектиране и документиране
 
Създавайте визуализации посредство данните за проекта

Подобрете визуализациите си

Създавайте визуализации от данните за проекта.
 
Моделирайте, анализирайте и документирайте конструкции


Моделирайте мостове и тунели

Моделирайте, анализирайте и документирайте конструкции.
 

Използвайте инструменти, базирани на модели за да рационализирате проектирането на електропроводи


Използвайте инструменти, базирани на модели при изграждането на обществени услуги

Рационализирайте проектирането на електропроводи.

Използвайте набор от инструменти, създадени за инфраструктурни проекти

Пълен набор от CAD инструменти

Работете с CAD инструменти, специално създадени за инфраструктурни проекти.
 
Изграждане
 
Използвайте функциите на AutoCAD за BIM

Съгласуване на BIM с AutoCAD 2017

Моделирайте в среда на AutoCAD.
 
Възползвайте се от връзката на BIM 360 Glue и Navisworks


Интеграция с BIM 360 Glue

Получавате по-добра връзка между Navisworks и BIM 360 Glue.
 

Планирайте и създавайте симулации на проекти в 5D


Планиране на проекти в 5D

Извършвайте симулации на логистика и графики в 5D.

Използвайте 3D модели за да постигнете по-голяма прозрачност и установите пречките на по-ранен етап

Съгласуваност на целия проект

Използвайте 3D модел за да добиете по-ясна представа за проекта.
 


Оптимизиране на строителните разходи

Използвайте функцията "Quantification" за да оптимизирате разходите.

    Включен софтуер в различните видове Infrastructure Design Suite
 
 

Standard

Premium

Ultimate

Системни изисквания на Autodesk® Infrastructure Design Suite 2016 - Всички версии
64-битова система
Процесор AMD Athlon® 64 или AMD Opteron® с технологията SSE2
Intel® Xeon® или Intel Pentium® 4 с поддръжка на Intel EM64T и технологията SSE2
RAM Памет 8 GB минимално
Дисково пространство 25 GB (Standard Edition)
40 GB (Premium и Ultimate Editions)
Периферно устройство Мишка с три бутона
Интернет връзка Интернет връзка е необходима за регистрация на лиценза, изтегляне на компоненти, поддръжка и помощна документация.
Медиен носител (DVD) Изтеглен файл или инсталация от USB 2.0 флашка