Съгласен съм

www.kanisco.com използва 'бисквитки' (cookies), за да ви предостави възможно най-добро потребителско изживяване.Използвайки сайта, вие се съгласявате с това. Можете да научите повече за "Политика за бисквитките" тук.

Начало / Продукти / Индустрия / Autodesk | Plant Design Suite

Лесен за използване софтуер за проектиране на тръбопроводи

 
Вижте обзорното видео (2:07 мин.)
 
Разгледайте какво можете да направите
 

Строителни процеси

Създавайте и модифицирайте схеми на тръбопроводи и контролноизмервателни уреди (P&IDs) в среда на AutoCAD

 • Автоматизирайте задачите по проектиране и редактиране
 • Отбелязвайте проекти на базата на индустриални стандарти
 • Откривайте несъответствия в чертежите

Подобрете съгласуването с други отрасли

 • Споделяйте проекти и модели на заводи
 • Създавайте стандартни доклади и ги експортирайте в най-различни файлови формати
 • Използвайте стандартни P&ID символи

Лесно предоставяне на документация за изискванията

 • Бързо изготвяне на списъци с апаратура и доклади.
 • Установете връзка с производствени данни за да разберете кое оборудване да наблюдавате.
 • Интеграция с бази данни за наблюдение (като например LDAR).

Проектиране на тръбопроводи

Опростете проектирането и редактирането на тръбопроводи

 • Бързо моделиране на тръбопроводи чрез специална технология.
 • Споделяйте информация между 3D модели, P&ID и ортографика.
 • Работете лесно с точкови облаци за индустриални проекти.

Подобрена съгласуваност между P&ID и тръбопроводи

 • Бързо генериране на списъци с материали и отчети.
 • Работете в обединен модел.
 • Лесно споделяне на строителна документация.

Намалете времето за изготвяне на тръбопроводи

 • Проверка на критерии за проектиране.
 • По-добра координация между проектиране на конструкции и тръбопроводи.
 • Проверявайте проектите за несъответствия.
   

Проектиране на направляващи релси и оборудване

Бързо създаване на спецификации за оборудването

 • Създавайте и модифицирайте P&ID по-лесно.
 • Използвайте Дигитално Прототипиране за оборудване и направляващи релси.
 • P&ID и 3D моделите споделят един общ проект.

По-лесно утвърждаване на проекти

 • Разглеждайте 3D модели на оборудване и направляващи релси
 • Подобрете проектирането и открийте проблемни зони чрез предварителна симулация.
 • По-добра съгласуваност на информацията при забързани проекти.

Изготвяйте детайлна документация за производството

 • Създавайте и споделяйте DWG™ чертежи.
 • Генерирайте документация от дигитални прототипи.
 • Изготвяйте и управлявайте списъци с материали (BOM).

Проектиране на конструкции

Проектирайте и анализирайте конструкции на заводи в 3D режим

 • Бързо създаване на предварителни модели на конструкции.
 • Проектирайте по-ефективно с интелигентни структурни обекти.
 • Свържете проектирането и анализа с двупосочни връзки.

Създавайте чертежи за стоманени и подсилени с бетон конструкции

 • Определете и визуализирайте подсилване на бетон
 • Създавайте детайлни 3D изгледи на моделите.
 • Подготвяйте чертежи за производство.

Предоставяйте по-пълна документация

 • Изчислявайте и следете подробни списъци с материали.
 • Предоставяйте по-точни строителни модели.
 • Автоматично генериране на сечения и коти.
Вижте какво може да направи вашата компания
 

Оператори на преработвателни предприятия

По-добро строително проектиране

 • Създавайте и модифицирайте P&ID по-бързо и по-точно.
 • По-лесно извличане на информация от P&ID.
 • Сведете до минимум грешките в документацията.

Подобрете координацията

 • Предавайте по-координирана информация на екипите.
 • Предоставяйте по-пълни строителни данни за фабрики.
 • Намалете преработката като идентифицирате проблеми по-рано.

Проектирайте с широко използвани 2D и 3D CAD инструменти

 • Създавайте с помощта на най-модерният софтуер.
 • Работете с персонал трениран на AutoCAD.
 • Помогнете за привличането на висшисти, тренирани на софтуер на AutoCAD.
   

Строителство и консултации

Подобрете ефективността на проектите

 • По-бързо създаване на P&ID и списъци с оборудване.
 • Споделяйте информация между моделите, P&ID и ортографики.
 • Поддръжка на бърз преглед чрез CAD рендери.

Сведете преработката до минимум

 • Ранно откриване на грешки посредством 3D модели и визуализации.
 • Намалете промените по поръчките.
 • Откривайте по-малко грешки в документацията.

Подпомагайте забързани проекти на ниска цена

 • Започнете работа по проекти по-бързо като работите с персонал, трениран на AutoCAD.
 • Използвайте инструменти, създадени за проектиране на 3D фабрики.
 • Ускорете задачите по проектите с 3D модели.
   

Доставчици на оборудване

Създавайте дигитални прототипи на оборудване

 • Извършвайте симулация на производителността преди производството.
 • По-лесно създаване и модифициране на P&ID.
 • Свържете направляващите релси с P&ID за да покажете целта на проекта.

Сведете до минимум рисковете за доставяне на проекта

 • Подобрете координацията на екипите.
 • Добивате по-ясна представа за условията на работната площадка, преди да извършите доставка.
 • По-ефективно установяване на проблеми преди започване на строителството.

Работете в кратки срокове и с ограничен бюджет

 • По-ефикасно използване на материали.
 • Намалете промените по фабриките.
 • Многократно използване на производствени и маркетингови данни.
   

Строителство

Виртуално разучаване на конструкциите

 • Определете сложността и целта на проектите.
 • Комбинирайте данни за преглед на целия проект.
 • По-добра координация между работната площадка и планирането на работните процеси.

Подобрете надеждността и намалете разходите

 • По-бързо генериране на количествени сметки.
 • Изчислете разходите за алтернативни варианти на проектите.
 • Помогнете за разрешаването на конфликти преди строителството.

Добийте по-ясна представа за приходите от проекта

 • Симулирайте графици и доставки в 4D.
 • Оценявайте и изчислявайте промените в проекта.
 • Лесно споделяне на планове с предприемачи.
 
Характеристики
 
Проектиране на оборудване и направляващи релси
 

Оптимизирано механично проектиране

Получавате достъп до облачни услуги.
 

Проектиране на оборудване и направляващи релси

Моделирайте 3D оборудване за фабрики в среда на Inventor.

(Видео: 0:25 сек.)
 

Проектиране на маршрутизирани системи

Лесно проектиране на маршрутизиращи елементи.

(Видео: 1:38 мин.)

 
Проектиране на P&ID и тръбопроводи
 

Интеграция с Vault

Подобрено управление на проекти.
 

Електрически канали и тръбопроводи

Моделирайте с AutoCAD MEP.
 

Създаване и управление на P&ID

Лесно модифициране и управление на тръбопроводи.

(Видео: 1:02 мин.)

Ортографично и изометрично документиране

Създавайте по-точна документация с AutoCAD Plant 3D.
 

Проектиране, чертане и оформление на фабрики

В пакетa е включен софтуерът AutoCAD.
 

Софтуер за 3D проектиране на фабрики и тръбопроводи

Моделирайте по-ефективно преработвателни предприятия.

(Видео: 0:47 сек.)

Моделиране на тръби с фиксирана дължина

По-лесно създаване на тръбопроводи в 3D.

(Видео: 0:49 сек.)
 

Изчисляване на тежест/център на тежестта (COG)

Изчисляване на центъра на тежестта на тръбни елементи.

(Видео: 0:50 сек.)
 

Списъци с материали (BOM)

Създавайте таблици с BOM за ортографични чертежи.

(Видео: 0:33 сек.)

Улавяне на реалност

Разглеждайте и систематизирайте данни от лазерно сканиране с ReCap.
 

Преобразуване на растерни към векторни чертежи

Преработвайте сканирани данни в CAD работни процеси.

(Видео: 1:29 сек.)
 

 
Преглеждане на проекти и откриване на колизии
 

BIM координиране с AutoCAD 2016

Моделирайте със софтуер за проектиране.
 

Интеграция с BIM 360 Glue

Споделяйте данни от Navisworks с BIM 360.
 

Откриване на колизии

Ранно откриване на пречки в оформлението на фабрики.

(Видео: 0:43 сек.)

Визуализиране на проектите

Създавайте силно въздействащи 3D визуализации на преработвателни предприятия.
 

По-бърз преглед на проектите

Обединявайте модели за да ускорите прегледа на проектите.

(Видео: 1:27 мин.)
 

 
Описване и проектиране на конструкции
 

Работни процеси за проектиране на конструкции

Вградени инструменти за оформление на конструкции.
 

Анализ на конструкции

Едновременно извършване на анализи в облачно пространство и проектиране на компютър.
 

Детайлно проектиране на конструкции

Проектиране на детайлни стоманени конструкции в Revit.

(Видео: 0:31 сек.)

Системните изисквания описани по-надолу се отнасят за потребители използващи продукти от пакета Plant Design Suite. Имайте в предвид, че системните изисквания на индивидуалните продукти може да са различни. Можете да намерите повече подробности относно тези изисквания като посетите страницата със ситемни изисквания на Autodesk, която се намира на следния адрес: http://knowledge.autodesk.com/support/system-requirements.

 
Системни изисквания на Autodesk® Plant Design Suite 2016 – Всички версии
64-битова система
RAM Памет 4 GB минимално (8 GB препоръчително)
Дисково пространство 8 GB (Standard Edition)
30 GB (Premium Edition)
38 GB (Ultimate Edition)
Процесор AMD Athlon® 64 или AMD Opteron® с технологията SSE2
Intel® Xeon® или Intel Pentium® 4 с поддръжка на Intel EM64T и технологията SSE2
Медиен носител (DVD) Изтеглена инсталация или инсталиране от USB 2.0 носител
Интернет връзка Интернет връзка е необходима за регистрация на лиценза, изтегляне на компоненти, поддръжка и документация.
Периферно устройство Мишка с три бутона