Съгласен съм

www.kanisco.com използва 'бисквитки' (cookies), за да ви предостави възможно най-добро потребителско изживяване.Използвайки сайта, вие се съгласявате с това. Можете да научите повече за "Политика за бисквитките" тук.

Начало / Продукти / Индустрия / CGS Labs | Ferrovia

Ferrovia

 

Софтуер за железопътно проектиране

 

Ferrovia е професионален софтуер за проектиране на нови жп трасета, поддръжка и реконструкция на съществуващи жп трасета. Ferrovia е цялостен продукт с пълна функционалност и въпреки това лесно за усвояване и използване решение. С оригиналния си работен процес, Ferrovia предлага на потребителя командите и инструментите необходими през целия процес на проектиране, от първоначалното въвеждане на геодезическите данни до създаването на сложни 3D модели на железопътното трасе с инструментите за анализ и средства за документиране и публикуване. С използването на гъвкавия модел на данни, Ferrovia може лесно да се интегрира във вашите BIM процеси. Ferrovia включва функционалност за изчисление на надвишението в кривите, проектиране на стрелки, детайлно проектиране на напречни сечения и др. Може лесно да поддържа големи проекти с трасета дълги по няколкостотин километра. Ferrovia се използва за изготвяне на идейни и детайлни проекти, 3D модели на трасето, и изготвяне на техническа документация. Ferrovia включва широко използвани индустриални стандарти и правила, с поддръжка на няколко размера междурелсие, различни видове преходни криви и методи за изчисление на надвишението. Ferrovia предлага усъвършенствани инструменти за анализи на отклоненията по съществуваща ос и в комплект с инструментите за поддръжка на съществуваща железопътна инфраструктура, помага на инженерите да подготвят данни за механизацията за поддръжка на жп трасета, в това число и Plasser & Theurer трамбовъчни машини.

 

Използва се за Професионален софтуер за проектиране, поддръжка и реконструкция на железопътна инфраструктура.
Поддържани CAD платформи AutoCAD, AutoCAD Civil 3D, AutoCAD Map 3D 2013 до 2017;
BricsCAD V13 до V16. Поддържат се само 64-битови версии!
Поддържани езици English, German, Polish, Czech, Hungarian, Slovenian
Включени стандарти German, Austrian, Polish, Czech, Hungarian, Slovenian

 

 

 

Основни модули

 

Layout (Ситуация)

Този модул включва команди за обработка на входните данни, както и за чертане в планов изглед:

Цифров модел на терена, поддържащ до няколко милиона точки.

Обработка на геодезически точки и връзки.

Вмъкване и редактиране на топографски и други символи.

Управление и работа с растерни изображения.

Щриховане/оцветяване на насипи.

Конвертиране от 2D в 3D.

Изчисления и интерполации.

Средства за плотиране на плановия изглед.

Axes (Оси)

Предоставя на потребителя мощни команди за работа с хоризонтални трасета:

Създаване на хоризонтални трасета, базирани на измерени геодезически точки с best-fit метода, който автоматично създава прави участъци, циркулярни и преходни криви.

Пълнофункционално проектиране на напречни сечения.

Автоматизирано надписване на напречните и надлъжни оси.

Намиране на теренни коти пo оста и напречните сечения от модел на терена.

Намиране на теренни коти по оста и напречните сечения от геодезически точки.

Cross sections (Напречни сечения)

С този модул се създават, обработват и анализират напречните сечения:

Показване на профилите на терена и съществуващи жп трасета.

Вмъкване на единичен, двоен или множество коловози в един напречен профил.

Проектиране на подробни напречни профили от различни елементи (откос, банкет, окоп, дренаж, земно легло, релсо-траверсна скара, условен елемент и др.).

Вмъкване на предефинирани или потребителски блокове в един или множество напречни профили.

Редактиране, надписване, оразмеряване на напречните сечения.

Средства за създаване, редактиране и прилагане на типови напречни профили.

Изчисляване на изкопни работи.

Различни средства за обработка (добавяне на блокове, размери, мащабиране на сеченията и др.).

Средства за плотиране на напречните сечения.

Longitudinal Sections (надлъжни профили)

Този модул съдържа команди, необходими за обработка и анализ на профилите на трасетата:

Създаване и редакция на вертикалната геометрия (нивелетата) на жп трасето.

Вмъкване на множество теренни повърхнини.

Изчисляване и редактиране на надвишението.

Прочитане и изчертаване на ляв и десен окоп от подробните напречни профили или от 3D модел.

Настройваеми потребителски антетки.

Различни средства за чертане и вмъкване на геометрични елементи, размерни линии и др.

Средства за плотиране на надлъжните профили.

Интерфейс за конвертиране на формати данни

Ferrovia включва интерфейси за конвертиране на данни към решения за проектиране на жп мостове и поддръжка на жп инфраструктура в стандартизирания за индустрията LandXML формат, или към формати за специализирана механизация и оборудване (Plasser & Theurer).

Двупосочен трансфер на данни към LandXML.

Трансфер на данни за хоризонтална и вертикална корекция на оста към формат за Plasser & Theurer.

Експорт на геометрични и проектни данни в ASCII и MS Excel.


Предимства на Ferrovia

 

Интуитивен работен процес

Работният процес на Ferrovia следва стриктно стандартния процес на железопътното проектиране, използван в Европа, който интуитивно води проектанта от самото начало до успешното завършване на проекта.

Лесно научаване и използване

Добре структурираните ленти с инструменти, менюта и опростени диалогови прозорци се възприемат лесно от начинаещия потребител, докато кутиите с инструменти и командния ред допринасят за удобството на потребителите с опит.

Работа с големи проекти

Ferrovia без проблем поддържа големи проекти с огромни количества данни, като обработката на много дълги трасета с хиляди напречни сечения се извършва за секунди. Можете лесно да работите върху корекции на много дълги трасета, без да е необходимо да ги разделяте на отделни части.

Поддържане на местни стандарти

Ferrovia се предлага на няколко езика и поддържа специфичните държавни стандарти за проектиране, каталог със стрелки, изчертаване в план и символи, превозни средства и др. Потребителите на Ferrovia могат да изберат съответната локализирана версия , в зависимост от страната, за която разработват проекта.

Поддържане на работа в екип

Железопътните проекти могат ефективно да се разпределят между няколко члена на екипа, които да работят едновременно. Проектите могат да се разделят на няколко чертежа, като например чертеж с план и хоризонтални трасета, чертеж с надлъжни профили, чертеж с напречни сечения.

Средства за проектиране на трасета от най-висок клас

Ferrovia съдържа мощни средства за проектиране и редактиране на хоризонтални трасета. Те позволяват всякакви комбинации от прави/ преходни или контра/циркулярни криви елементи. С интелигентния алгоритъм за оптимално разполагане може да проектират автоматично трасета, базирани на геодезически измерени точки.

Уникална концепция за проектиране на напречни сечения

Концепцията „Създай в едно, използвай в много напречни сечения” дава възможност за ефективно проектиране и редактиране на типови напречни сечения. Различни нива на автоматизиране позволяват бързо проектиране на сегменти за подобни поредици от сечения, както и създаване на типови сечения за често променящи се условия. Всяко сечение може да се редактира индивидуално с интерактивни команди.

Естествена CAD среда

Ferrovia е напълно интегрирана в CAD средата. Всички проектни данни се съхраняват в един или повече DWG файлове. Проектите може да се редактират със стандартни CAD команди на всеки етап от проектирането, давайки ви пълна гъвкавост.

Модулна структура

Ferrovia има модулна структура. Модулите могат да се инсталират поотделно във всякаква комбинация. С опциите за мрежово лицензиране на отделни модули и пакети може да се конфигурира корпоративна инсталация, настроена към специфичните нужди на всеки клиент.

Избор на CAD платформа

Ferrovia може да се инсталира върху AutoCAD, AutoCAD Civil 3D, AutoCAD Map 3D или BricsCAD, като функционалността се запазва. В бъдеще се предвижда поддържане и на други CAD платформи. Изборът на CAD платформа дава на потребителите възможност да оптимизират разходите си, без да правят компромиси с функционалността.

 

Изберете най-подходящият за Вас пакет на Ferrovia! ferrovia ultimate ferrovia professional ferrovia standard
Функции: Ferrovia Ultimate 4D Ferrovia Professional 3D Ferrovia Standard
Работа с геодезически данни
Дигитален Модел на Терена (DTM)
3D Вертикална планировка
Проектиране на Оси
Надлъжен профил
Напречни профили
Проектиране на стрелки
Линейни и Нелинейни преходни криви
3D Модел на ЖП трасето
Проекция на Точки/Линии по Надлъжен/Напречни профили
Инструменти за надписване и котиране
Количества на материалите & Брукнеров полигон
Интерфейси (Civil 3D objects <-> Ferrovia, Експорт към Google Earth)
Оптимизация на нова ос по съществуващо трасе
Анализ на оптимизираната ос по съществуващо трасе
Side-Track Objects Offset Analysis and Insurance Data Calculation
Експорт към Plasser&Theurer
Поддръжка на 3D солиди
Проектиране на ЖП връзки

Инструменти за проектиране на пътища:

- проектиране на пътни оси, профили и напречни сечения,

- преоформяне напречния наклон в криви,

- проектиране на пресичане между пътища и ЖП линии,

- проектиране на кръгови кръстовища,

- проектиране на кръстовища,

- анализ на видимостта

Поддръжка на BIM (Импортиране/експортиране на LandXML данни, поддръжка на IFC)

Ferrovia от CGS Labs

BIM съвместимо решение за проектиране на ЖП трасета

 

Ferrovia 2017 е професионален, BIM съвместим, 3D софтуер за проектиране и рехабилитация на ЖП линии. Поддържа набор от стандарти за проектиране и инструменти за създаване на оси, надлъжни профили и детайлни напречни сечения. Включва инструментариум за изчисление на надвишението в криви, проектиране на стрелки и връзки, 3D моделиране и документация. Функционалността на Ferrovia за оптимизиране на оста и нивелетата по съществуващи данни предлага на потребителя инструменти за задълбочени анализи на трасета при рехабилитация и реконструкция на ЖП линии. Гъвкавия и динамичен модел на Ferrovia поддържа BIM работни процеси.

 

 

Области на използване

 

 • Проектиране на ЖП линии,
 • Високоскоростни ЖП линии,
 • Трамвайни линии,
 • ЖП линии за индустриални цели,
 • Подземни ЖП линии и
 • Метро
 • Корекции по ЖП линии,
 • Рехабилитация на ЖП трасета.

 

 

 

Функции

 

 

Цифров модел на терена

Инструментът Surface creation tool, който е включен в CGS plus софтуера, се използва за създаване на детайлен Цифров модел на терена (DTM), базиран на измерени точки или други входни данни: данни от тотални станции, точки, линии на прекъсване, блокове и др. Тази функционалност ви дава възможност да използвате Plateia върху чист AutoCAD или BricsCAD.

 

Вертикална планировка

Чрез създаване на сложни откоси с множество критерии в насип и изкоп, потребителя може да покрие различни проектни сценарии и геометрични изисквания на различните видове ЖП трасета, от обикновени еднопътни до комплексни дву и трипътни ЖП линии. Освен това, създаването на язовири, паркинги, платформи, пътища, релсови пътища, водни канали и други обекти е по-бързо и лесно с функционалността на CGS plus за вертикално планиране.

 

Ferrovia е пригодена за бърза и безпроблемна интеграция с BIM работните процеси

Създаване на модели с 3D солиди на  ЖП трасето, добавяне на разширени данни и трансфер на модела в Civil 3D, Autodesk Infraworks или Autodesk Navisworks. Модела на Ferrovia е готов за интеграция със стандарта за пренос на данни – IFC.

 

Инструменти за проектиране на ЖП геометрия

Ferrovia предлага широк набор от инструменти за проектиране и редакция на железопътни оси, надлъжни и напречни профили. Те включват проектиране на хоризонтални и вертикални криви, проектиране на ос по помощни, проектиране на ос, чрез последователно създаване на хоризонтални елементи, проектиране на успоредна ос, конвертиране на полилиния в ос и в случаите на рехабилитация – оптимизиране на ос по заснети от геодезия точки. Различните инструменти за надписване, създаване на справки за оста и експортирането и, предоставят гъвкавостта, която е необходима при проектирането на различни видове железопътна инфраструктура.

 

Преходни криви

Ferrovia поддържа набор от линейни и нелинейни преходни криви: Клотоиди и няколко варианта на Кубична парабола, включително: кубична парабола, модифицирана кубична парабола, Чешка парабола и Румънска парабола - Imbonatatita. Поддържаните нелинейни параболи включват синусоидна, косинусоида, Bloss и S-образна парабола. Преходните криви се прилагат плавно в регионите на надвишенията в крива.

 

Стрелки

В проектирането на стрелки, може да се възползвате от автоматичното позициониране, редакция на параметрите и автоматизираното актуализиране при промяна на оста. Включени са няколко типа стрелки: стрелки в права, стрелки в крива, симетрични стрелки и пресичания. Наред с предефинираните геометрии, каталога на стрелките предлага на потребителя възможността да редактира или добавя нови. Справка за стрелките, предоставя на потребителя детайлен доклад за използваните в чертежа елементи и техните параметри, както в чертежа, така и във външен файл.

 

ЖП Връзки

Създаване на железопътни връзки интерактивно между успоредни или не-успоредни жп оси, в прав участък или в крива, с опция за преглед на геометрията. Предимството да се използват същите или различни видове стрелки за връзките, дава на потребителя широк диапазон от геометрии, за създаване на връзки в участъци с ограничения в геометрията и ограничени проектни възможности. Детайлно проектиране и редакция на връзките във вертикално отношение добавя допълнителни възможности към потребителя, за по-прецизно и все пак комфортно проектиране на ЖП връзки с Ferrovia.

 

Опции за закупуване и лицензиране на CGS plus софтуерите

Софтуерните пакети на фирма CGS могат да бъдат закупени като постоянни лицензи, с или без абонаментна поддръжка, или могат да бъдат наети за различни периоди от време. Налични са единичен и мрежови лицензионни модели. CGS plus предлага и много атрактивна опция за финансиране – CGS plus financing option (ПЛАТИ1/ ИЗПОЛЗВАЙ5), която позволява незабавен достъп до достатъчен брой лицензи, при разсрочено месечно плащане за по-дълъг период от време. По този начин се увеличава драстично стойността на вашата инвестиция.

 

3D Повърхнини и 3D Solid Models

3D модели на железопътното тяло могат да бъдат създадени като 3D повърхнини или като 3D солиди. 3D повърхнини могат да бъдат генерирани директно от 3D геометрията в напречните профили и модела на терена или могат да бъдат построени с функциите за създаване на откоси и вертикална планировка. 3D модела от солиди се базира на площите на материалите от напречните профили, където за тези материали могат да се дефинират разширени данни. С 3D солиди могат да бъдат показани също така тунели, мостове и други жп съоръжения. Твърдотелните  тела могат да бъдат подравнени с дъгите и преходните криви. Всички модели от солиди, включително разширените данни, могат да бъдат прочетени в Autodesk Infraworks, Navisworks и след това използвани в различни BIM базирани работни процеси.

 

Проектиране и редакция на Напречни профили

Ferrovia позволява създаването и редактирането на напречни профили в детайли, без почти никакви лимитации откъм геометрия на финалния продукт. Добавянето на няколко железопътни линии към един напречен профил, дава на потребителя контрол над геометрията между отделните ЖП линии, между ЖП линия и автомобилен път или други инфраструктурни обекти и позволява да се дефинират регионите с висока точност и детайлност.

 

Количествени сметки (QTO)

Ferrovia изчислява количествата на материалите и притежава инструмент за експорт на данни за количествата с предефинирани (Bill of Materials) опции. Дава на потребителя възможността да обвърже материалите дефинирани в чертежа с материалите в базата данни на софтуера за остойностяване, който ползва. Поддържа дигитален трансфер на данни и преизчисление при възникване на промяна в проекта.

 

Проектиране на Автомобилни пътища

Инструменти за проектиране на пътища са включени в пакета Ferrovia Ultimate 4D, за да предостави на потребителите възможността да проектиран пътища и ЖП линии в един проект: пресичане на жп линия с път, разминаване на различни нива, обслужващи пътища по железопътните трасета, градски улици с трамвайни линии и много други.

 

Детайлно проектиране на ЖП трасета с включен статичен и динамичен анализ за сервитута и софтуер за 3D анимация - AutoTURN Rail 3D

 

Софтуера за анализ на сервитута на подвижния състав позволява анализ в 3D за отстоянието на подвижния състав от стационарни препятствия, на база ситуация и надлъжен профил от Ferrovia.

 

AutoTURN Rail 3D позволява на потребителя да зададе набор от параметри на габарита и разстояния за динамичен и статичен анализ на подвижния състав. Инструмента позволява дефинирането на контурите на превозното средство, на база специфични данни от производителя, за детайлен анализ при преминаване на ЖП гари, платформи и спирки при градските трамвайни линии.

 

Налична е симулация на движение в 2D и 3D, плюс още функционалност като задаване на точки за следене по продължение на симулацията на движение, която позволява на потребителя да следи характерни контури на превозното средство, като вратите на вагоните, височината на пантографите и още много.

 

AutoTURN Rail 3D е достъпна като допълнение към  Ferrovia, на принципа на пакетно решение.

 

Поддръжка на Железопътни трасета / Корекции по трасето (RTM)

 

Хоризонтален и вертикален анализ за оптимизация

Ferrovia предлага цялостна технология за оптимизиране на ситуационните елементи на оста и нивелетата в надлъжен профил по съществуващи данни от геодезия. На база различни входни данни от геодезически заснимания на терена и множество редактируеми параметри за анализ оста и нейните елементи в ситуация се генерират автоматично, давайки на потребителя да проектира рехабилитационни проекти от всякакъв мащаб. Поддържа се и оптимизацията на отделни елементи от оста.

Опцията за конвертиране на заснетите релси в ос, прегледа и редакцията на оста и точките от анализа, с опцията за изключване на точки от сметките, води до значително подобрение на оптимизираната ос и нивелета в сравнение с отлагането и ръчно. Опциите за изчертаване на диаграми на отстоянията , дават на потребителя детайлна графична информация за кривината на оста, преходните криви, приложеното надвишение и т.н. Всичките данни са динамично свързани с геометрията и се актуализират при промяна.

 

Анализ за обекти в сервитута на оста и изчисления за необходими габарити.

Инструмента за анализ на хоризонтално отстояние от оста дава възможността на проектанта да анализира и контролира позицията на обекти, които се намират непосредствено до оста на ЖП трасето. По този начин можем да получим хоризонталното отстояние на подпорни стени, стълбове от контактната мрежа, платформите на пероните, стени на тунели, пътища и много други съоръжения.

За целите поддръжката на ЖП трасета, сервитутните разстояния могат да  бъдат изчислени между стационарни обекти (като контактната мрежа например) и заснетите точки по релсите, с цел да се получат абсолютните данни за положението на релсите.

 

 

Основни функции

 

Динамичен Модел на Данните

Ferrovia съхранява всички проектни данни в чертежа, което осигурява бърза актуализация на геометрията и обмен на данни между софтуерните пакети на CGS plus и Autodesk софтуерите. Наличен е интерфейс за обмен на данни между LandXML и AutoCAD Civil 3D. Поддържа се динамична актуализация на всички геометрични данни и параметри, както в единичен чертеж, така и между отделни чертежи.

 

Поддръжка на големи проекти

Ferrovia работи с лекота върху големи проекти с много дълги трасета и хиляди напречни профили. Проектите не са лимитирани, откъм големина и тя не дава големи отражения върху производителността. Напречните профили могат да предложат много високо ниво на детайлност, със синхронизация при необходимост.

 

Възможност за взаимодействие

С лекота можем да разделим големи обекти на части за работа с няколко проектантски екипа, които да работя едновременно. Проектите могат да бъдат разрабоенти като единичен чертеж или разделен между няколко чертежа, като различен чертеж за ситуация, надлъжен и напречни профили.

 

Езици и специфични държавни стандарти

Ferrovia се разпространява на няколко езика и поддържа набор от специфични проектни и чертожни стандарти. Потребителите могат да използват всеки стандарт по желание, при условие, че работят върху чуждестранни проекти. Към момента се пооддържат следните стандарти и езикови версии:

 • Англия (Интернационален)
 • Австрия
 • Чехия
 • Германия
 • Унгария
 • Полша
 • Сърбия
 • Словения

 

Разширена функционалност на Ferrovia за работа със софтуери за обработка на облаци от точки - 3Dsurvey

3Dsurvey е самостоятелен софтуер за обработка на облаци от точки. Използва всеки UAV с Lidar, дигитална камера, DSLR или дори GoPro за заснемане на изображения на терена и обработката им в 3D модел на терена. Създава ортофото или дигитален модел на терена, изчислява обеми, профили и още много.

Експорт на дигиталния модел на терена към Ferrovia за създаване на  ЖП проекти, на база на детайлни данни за терена, изчисляване на обеми и експортиране обратно на 3D модела на ЖП трасето обратно към 3Dsurvey за създаване на спиращи дъха визуализации.

3Dsurvey е достъпна като добавка към Ferrovia – пакетно софтуерно решение.

 

 

Ferrovia suites

Софтуерните продукти от CGS Labs са създадени да работят като надстройка на версии 2011-2017 на AutoCAD, AutoCAD Civil 3D или AutoCAD Map 3D, както и BricsCAD V13-V17.

CGS Labs Infrastructure Suite 2017 English for AutoCAD x64 - Тестова версия на софтуерния пакет на CGS Labs за 64-битова версия на AutoCAD

 

CGS Labs Infrastructure Suite 2017 English for BricsCAD x64 - Тестова версия на софтуерния пакет на CGS Labs за 64-битова версия на BricsCAD

 

What's new in CGS Labs software 2017 BG - Какво ново в софтуерните пакети на фирма CGS Labs версия 2017 (брошура)