Съгласен съм

www.kanisco.com използва 'бисквитки' (cookies), за да ви предостави възможно най-добро потребителско изживяване.Използвайки сайта, вие се съгласявате с това. Можете да научите повече за "Политика за бисквитките" тук.

Начало / Продукти / Индустрия / CGS Labs | Plateia

Plateia

Софтуер за пътно проектиране

 

Plateia е професионален софтуер за проектиране на нови и рехабилитация на съществуващи пътища. Plateia е изчерпателно, пълнофункционално, лесно за усвояване и използване решение за пътно проектиране. Plateia предоставя на потребителя команди и средства за всички етапи на проектиране, съчетани в оригинален работен процес, от първоначалния вход на геодезически данни до създаването на сложни 3D модели на пътя с инструменти за анализи и средства за документиране и публикуване. С използването на гъвкавия модел на данни, Plateia може лесно да се интегрира във вашите BIM процеси. Plateia включва функционалност за DTM, вертикална планировка, трасета, профили, напречни сечения, кръстовища, кръгови кръстовища, 3D моделиране, пътни знаци и маркировка. Може лесно да поддържа големи проекти с трасета дълги по няколкостотин километра. Plateia помага на потребителя да подготви професионални чертежи, включвайки и техническа документация като например изчисление на обеми с подробни брукнерови полигони според различни стандарти. 3D средата за моделиране дава възможност на потребителя да прави различни анализи, такива като swept path, видимост, оттичане на водата и други. Plateia се използва в различни страни за проекти обхващащи от проектиране на градски улици и кръстовища до неизброими реконструкции и проекти на магистрали:

 

 • Проектиране на всички категории пътища - от автомагистрали до локални пътища със съответните сложни връзки.
 • Проектиране на реконструкция и рехабилитация.
 • Изчисляване на земни работи и обеми.

 

Поддържани CAD платформи AutoCAD, AutoCAD Civil 3D, AutoCAD Map 3D версии
2013 до 2017; BricsCAD версии V13 до V16
Поддържани езици Английски, Немски, Португалски, Руски, Полски, Чешки, Унгарски, Хърватски, Македонски, Сръбски, Словенски
Включени стандарти Немски, Австрийски, Бразилски, Руски, Полски, Чешки, Унгарски, Румънски, Турски, Хърватски, Македонски, Сръбски, Словенски

 

Основни модули

 

Layout (Ситуация)

Този модул включва команди за обработка на входните данни, както и за чертане в планов изглед:

Цифров модел на терена, поддържащ до няколко милиона точки.

Обработка на геодезически точки и връзки.

Вмъкване и редактиране на топографски и други символи.

Управление и работа с растерни изображения.

Щриховане/оцветяване на насипи.

Конвертиране от 2D в 3D.

Изчисления и интерполации.

Средства за плотиране на плановия изглед.

Модули, свързани с хоризонталните трасета.

Анализ за хоризонтална видимост.

Вертикално планиране.

Axes (Оси)

Предоставя на потребителя мощни команди за работа с хоризонтални трасета:

Създаване и редактиране на хоризонтални трасета с три различни метода и възможност да се комбинират различни методи в едно трасе.

Създаване на хоризонтални трасета, базирани на измерени геодезически точки с best-fit метода, който автоматично създава прави участъци, циркулярни и преходни криви.

Създаване на пресичания на оси по различни способи.

Автоматично надписване.

Прехвърляне на точки/линии от сечения в плановия изглед или в 3D.

Cross sections (Напречни сечения)

С този модул се създават, обработват и анализират напречните сечения:

Показване на профилите на терена и съществуващи пътища.

Проектиране на напречни профили от различни елементи (откос, банкет, окоп, дренаж, земно легло, настилка, тротоар, условен елемент и др.).

Редактиране, надписване, оразмеряване на напречните сечения.

Средства за създаване, редактиране и прилагане на типови напречни профили.

Изчисляване на изкопни работи.

Различни средства за обработка (добавяне на блокове, размери, мащабиране на сеченията и др.).

Средства за плотиране на напречните сечения.

Longitudinal Sections (надлъжни профили)

Този модул съдържа команди, необходими за обработка и анализ на профилите на трасетата:

Създаване на вертикалната геометрия (нивелетата) на пътя.

Изчисляване и редактиране на превишения.

Анализ за вертикална видимост.

Анализ за отводняване на настилката.

Брукнерови полигони.

Настройваеми потребителски антетки.

Различни средства за чертане и вмъкване на геометрични елементи, размерни линии и др.

Средства за плотиране на надлъжните профили.

Traffic (Трафик)

Този модул разширява възможностите на проектанта с добавяне на средства за пътна сигнализация, за проектиране на кръстовища и за анализи за хоризонтална и вертикална проходимост:

Autopath – анализи за хоризонтална и вертикална проходимост.

Поставяне, редактиране и количествени сметки за пътни знаци.

Проектиране на хоризонтална маркировка (пешеходни пътеки, острови, пътна маркировка, и др.).

Качествена 3D визуализация нахоризонталните и вертикални пътни знаци.

Проектиране на разделящи площи (капковидни, триъгълни и др.).

Цялостно проектиране на кръгови кръстовища.

Бордюрни криви.

Автобусни спирки.


Предимства на Plateia

 

Интуитивен работен процес

Работният процес на Plateia следва стриктно стандартния процес на пътното проектиране, използван в Европа, който интуитивно води проектанта от самото начало до успешното завършване на проекта.

Лесно научаване и използване

Добре структурираните ленти с инструменти, менюта и опростени диалогови прозорци се възприемат лесно от начинаещия потребител, докато кутиите с инструменти и командния ред допринасят за удобството на потребителите с опит.

Работа с големи проекти

Plateia без проблем поддържа големи проекти с огромни количества данни, като обработката на много дълги трасета с хиляди напречни сечения се извършва за секунди. Можете лесно да работите върху корекции на много дълги трасета, без да е необходимо да ги разделяте на отделни части.

Поддържане на местни стандарти

Plateia се предлага на няколко езика и поддържа специфичните държавни стандарти за проектиране, изчертаване в план, пътна маркировка и други символи, превозни средства и др. Потребителите на Plateia могат да изберат съответната локализирана версия, в зависимост от страната, за която разработват проекта.

Поддържане на работа в екип

Пътните проекти могат ефективно да се разпределят между няколко члена на екипа, които да работят едновременно. Проектите могат да се разделят на няколко чертежа, като например чертеж с план и хоризонтални трасета, чертеж с надлъжни профили, чертеж с напречни сечения.

Средства за проектиране на трасета от най-висок клас

Plateia съдържа мощни средства за проектиране и редактиране на трасета. Те позволяват всякакви комбинации от прави/преходни или контра/циркулярни криви елементи. С интелигентния алгоритъм за оптимално разполагане може да проектират автоматично трасета, базирани на геодезически измерени точки.

Уникална концепция за проектиране на напречни сечения

Концепцията „Създай в едно, използвай в много напречни сечения” дава възможност за ефективно проектиране и редактиране на типови напречни сечения. Различни нива на автоматизиране позволяват бързо проектиране на сегменти за подобни поредици от сечения, както и създаване на типови сечения за често променящи се условия. Всяко сечение може да се редкатира индивидуално с интерактивни команди.

Естествена CAD среда

Plateia е напълно интегрирана в CAD средата. Всички проектни данни се съхраняват в един или повече DWG файлове. Проектите може да се редактират със стандартни CAD команди на всеки етап от проектирането, давайки ви пълна гъвкавост.

Модулна структура

Plateia има модулна структура. Модулите могат да се инсталират поотделно във всякаква комбинация. С опциите за мрежово лицензиране на отделни модули и пакети може да се конфигурира корпоративна инсталация, настроена към специфичните нужди на всеки клиент.

Избор на CAD платформа

Plateia може да се инсталира върху AutoCAD, AutoCAD Civil 3D, AutoCAD Map 3D или BricsCAD, като функционалността се запазва. В бъдеще се предвижда поддържане и на други CAD платформи. Изборът на CAD платформа дава на потребителите възможност да оптимизират разходите си, без да правят компромиси с функционалността.

 

Изберете най-подходящият за Вас пакет на Plateia! plateia ultimate plateia-professional plateia standard
Функции: Plateia Ultimate 4D Plateia Professional 3D Plateia Standard
Прочитане на данни от Геодезия
Инструмент за създаване на Дигитален Модел на Терена (ДМТ или DTM)
Създаване на 3D Откоси
Проектиране на Оси
Създаване на Надлъжен профил и проектиране на нивелета
Построяване на подробни напречни профили
Преоформяне на напречния наклон на настилката в криви
3D модел на пътя
Проектиране на Точки/Линии в Надлъжни/Напречни профили
Инструменти за надписване и котиране
Анализ на видимост при спиране в ситуация и надлъжен профил
Количествени сметки и Брукнеров полигон
Проектиране на кръстовища 2D/3D
Геометрия на кръгови кръстовища
Кошови криви в кръстовища
Проектиране на острови
Интерфейси (двупосочна връзка Civil 3D <-> Plateia, Експорт към Google Earth)
Оптимизация на Ос при рехабилитация
Анализи и редакция на оптимизираното трасе и профил при рехабилитация
Изчисление на разстояние до оста на обекти от ситуация
Поддръжка на 3D Solid обекти
3D Пътни знаци & Пътна маркировка
3D Пътни портали
3D Визуализация на Знаци & Маркировки
Количества на Пътни знаци & Маркировки
Библиотеки с пътни знаци и маркировки
Потребителски пътни знаци и маркировки
Анализ за хоризонтално движение на МПС & EasyDrive
Анализ за вертикално отстояние
Справки за движение на МПС по криви
Библиотеки с превозни средства
Потребителски настройки на МПС & Специални Транспортни Средства
Поддръжка на BIM работен процес (Импорт/Експорт на данни през LandXML и Експорт на IFC файл)

Plateia от CGS Labs версия 2017

Решение за пътно проектиране с BIM интеграция

Професионални софтуерни решения за инфраструктурата

Решение за проектиране и рехабилитация на пътища

Plateia 2017 е професионален, готов за BIM, 3D софтуер за проектиране на нови и рехабилитация на съществуващи пътища.  Предоставя на потребителя команди и средства за целия процес на проектиране, от предварителното до детайлното проектиране, от първоначалния вход на геодезически данни до създаването на сложни 3D модели на пътя със средства за анализи, до документирането и публикуването на проектите. Използвайки своя гъвкав, динамичен модел на данни, Plateia поддържа BIM (Building Information Modeling) работни потоци и процеси. Внимателно проектираните потребителски интерфейс и процеси са напълно съобразени с практиката на пътните проектанти. Това прави Plateia бърза за научаване и лесна за използване.

Области на използване

 • Пътни проекти от всички категории: магистрали, локални пътища, горски пътища, ...
 • Проектиране на кръстовища и кръгови кръстовища,
 • Проектиране на пътни възли. Design of interchanges,
 • Проектиране на мостове, виадукти, надлези и подлези. Design of bridges, viaducts, overpasses, and underpasses,
 • Проектиране на заобикаляния и байпаси,
 • Проектиране на тунели,
 • Проектиране на градски пътища и зони,
 • Градоустройство,
 • Проектиране на велоалеи,
 • Проектиране на специални пътища: писти за състезания.
 • Земни работи: кариери, , открити рудници, сметища, земни бариери и др.
 • Рехабилитация на свлачища,
 • Ски писти и др.

 

Plateia е готова за бърза и лесна интеграция в BIM работни процеси!

Създаване на пътни модели с 3D солиди, добавяне на разширени данни, трансфер на проекта към AutoCAD Civil 3D, Autodesk Infraworks, или Autodesk Navisworks. Пътният модел на Plateia е готов за IFC интеграция на данни.

Проектиране

Цифров модел на терена

Инструментът Surface creation tool, който е включен в CGS plus софтуера, се използва за създаване на детайлен Цифров модел на терена (DTM), базиран на измерени точки или други входни данни: данни от тотални станции, точки, линии на прекъсване, блокове и др. Тази функционалност ви дава възможност да използвате Plateia върху чист AutoCAD или BricsCAD.

Вертикално планиране

Създаването на сложни откоси с множество условия за изкопи или насипи дава на потребителите възможност да покрият различни проектни сценарии и изисквания за геометрията за всякакви пътни проекти, от проект на горски път до сложни геометрии на кръстовища. Освен това, създаването на язовири, паркинги, платформи, пътища, релсови пътища, водни канали и други обекти е по-бързо и лесно с функционалността на CGS plus за вертикално планиране.

Проектиране на пътната геометрия

Plateia преоставя широк набор от съвременни средства за създаване и редактиране на геометрията на трасета и профили. Ре включват P(V)I design, работа с фиксирани и плаващи елементи, създаване на трасета от съществуващи полилинии, или създаване на трасета по метода best-fit (оптимално разполагане), базирани на данни за осевата линия или ръба на съществуващ път. Изчисляването на превишенията се извършва с мощен инструмент за дефиниране и редактиране. Plateia поддържа няколко дефиниции за напречни наклони и опции за опорни точки според различните европейски и AASHTO стандарти за пътно проектиране. Имате възможност да използвате различни надписи на трасетата, различни таблични отчети и опции за експорт на данни,  според стандартите във вашата държава, което ви дава гъвкавост при удовлетворяване на те изисквания.

Картинка: Plateia включва специализирани средства за пътна рехабилитация.

Опции за използване и лицензиране на CGS софтуерни продукти

Софтуерните продукти на CGS plus могат да се закупят като постоянен лиценз, със или без годишна поддръжка. Възможни са както единични, така и мрежови лицензи. Друга опция е наемане на лицензи за различни периоди от време, което позволява на потребителя да плаща за софтуерни лицензи когато му трябват и колкото му трябват. Предлага се и закупуване на постоянни лицензи по лизингова програма, с разсрочено плащане до 1 година, на месечни вноски.

Кръстовища и кръгови кръстовища

Автоматизираното проектиране на кръстовища и кръгови кръстовища е базирано на пътната геометрия, дефинирана от трасето, профила и напречния наклон. Функцията за 3D кръстовища автоматично изчислява параметрите на профила и напречният наклон на второстепенния път със съответните потребителски дефинирани бордюрни криви. Автоматизираното проектиране на кръстовища създава детайлен 3D модел на геометрията на кръстовището за X или T типове кръстовища. Използвайте grading/surface режима с различни параметри, за да промените геометрията на 3D кръстовището, и след това използвайте опцията за автоматично обновяване на геометрията на тресетата.

3D повърхнина и 3D солид модел

3D модела на пътя може да се създаде като 3D повърхнина или 3D солид модел. 3D повърхнина може да се генерира автоматично от 3D ръбовете на пътя и модела на терена, или може да се построи с функцията за вертикално планиране. 3D solid модела се създава на базата на площите в напречните сечения, когато са дефинирани допълнителни данни материали и обеми. Можем да използваме 3D солидите за създаване на тунели, мостове и други подобни обекти. Солид обектите могат да се подравнят с дъги и преходни криви. Всички солид модели, включително и разширените данни към тях, могат да се импортират в Autodesk Infraworks, Navisworks и да се използват в различни BIM работни процеси.

Проектиране и редактиране на напречни сечения

Plateia дава възможности за детайлно проектиране и редактиране на напречните сечения, без ограничения в геометрията до постигане на финалното проектно решение. Възможността за добавяне на няколко пътя в едно напречно сечение ви дава контрол на геометрията между пътищата и други инфраструктурни обекти, които изисква вашият, и ви позволява да определите тези области с отлична точност и детайлност.

Изберете Plateia пакет според вашите нужди!

Количествени сметки (QTO)

Plateia прави количествени сметки по материали и има средство за експорт на данните за количествата с опции за допълнително дефинирано поле за стойност (Bill of materials). Това дава възможност на потребителите да свържат материалите, дефинирани в чертежа, с базата данни за материали на софтуерни продукти за  остойностяване, поддържайки трансфера на цифрови данни и бързо преизчисляване на цената при чести промени в проектите.

Брукнерови полигони

Брукнеровият полигон  дава графичен изглед на акумулираното количество изкопен или насипен материал в даден проектен участък. Брукнеровият полигон помага на проектантите и възложителите да разберат дали ше се получат големи премествания на материал и да сравнят икономиите при алтернативни проекти. Тези диаграми се представят заедно с изгледите на профила на етапа на преглед и оценка на проекта.

Реконструкция/Рехабилитация

Функцията за Реконструкция/Рехабилитация предоставя мощни средства за регресионен анализ за създаване на трасета и профили с оптимално разположение (best-fit), базирано на геодезически измервания на съществуващите осева линия или ръб на пътя. Това ви дава детайлен изглед на профила за съществуващата или нова пътна нивелета, заедно с количествата материали на отделните слоеве при препокриването.

Autosign: 3D пътни знаци, пътни маркировки , и конструкции за знаците

Autosign е включен в софтуерните пакети Plateia Ultimate 4D и Plateia Professional 3D. Предоставя на потребителите всичко необходимо за проектиране, редактиране и визуализация за 3D пътни знаци, пътни маркировки и конструкции за знаците. Предлагат се локални библиотеки с пътни знаци за съответните страни и средства за количествени сметки, свързани с пътните знаци и маркировки.

Анализи

Анализи за видимост и разстояние на видимост

Анализите за видимост и разстояние на видимост представят графично разстоянията на видимост, които са необходими при оценка на възможността за сигурно спиране на превозното средство при зададена проектна скорост. Това улеснява планирането да се избегнат конфликти с различни неподвижни обекти, затрудняващи видимостта. Командата за анализ за видимост поддържа настройка с няколко входни параметъра и специфични инструкции, свързани с държавата.

Autopath: Анализ на движение на превозни средства

Софтуерът за Анализ на движение на превозни средства Autopath е включен в софтуерните пакети Plateia Ultimate 4D и Plateia Professional 3D. Autopath посреща всички ваши нужди от анализ на движението на превозни средства в хоризонтално и вертикално отношение. Различни начини на управление се комбинират с предсказване на завиването и динамично редактиране. Допълнително получавате няколко инструмента за анализ на клиренса и за анимация. Autopath идва с библиотеки от предварително дефинирани превозни средства, специфични за всяка страна, като предлага и средства за създаване и редактиране на нови превозни средства, включително и такива с почвече от 2 оси.

Динамичен модел на данните

Plateia съхранява всички данни за проекта в .dwg файл, което позволява бързо обновяване на геометрията и трансфер на данни между различните решения на CGS plus и Autodesk продуктите. Поддържат се интерфейси за обмен с LandXML, OKSTRA, REB и AutoCAD Civil 3D модели. Динамичното обновяване на промените в геометрията или параметрите на проекта се поддържа в рамките на един или повече чертежи с разделени данни за ситуация, профили и напречни сечения.

Работа с големи проекти

Plateia  без проблем поддържа големи проекти с огромни количества данни, като обработката на много дълги трасета с хиляди напречни сечения се извършва за секунди. Проектите не са ограничени по размер и производителността не се засяга критично от работата върху широкомащабни проекти, включващи  изключително дълги и много оси, профили и напречни сечения. Напречните сечения поддържат високо ниво на детайлност, която се синхронизира при поискване  на потребитела, което осигурява висока скорост на обработка и постоянна съвместимост на данните.

Поддържане на работа в екип

Пътните проекти могат ефективно да се разпределят между няколко члена на екипа, които да работят едновременно. Може да се работи в един чертеж или проекта да се раздели на няколко чертежа, като например чертеж с план и хоризонтални трасета, чертеж с надлъжни профили,чертеж с напречни сечения.

Поддържане на езици и локални стандарти

Plateia се предлага на няколко езика и поддържа специфичните държавни стандарти за проектиране, изчертаване в план, пътна маркировка и знаци и други символи, превозни средства и др. Потребителите на Plateia могат да изберат съответната локализирана версия , в зависимост от страната, за която разработват проекта. В момента се предлагат следните езикови/локализирани версии:

 

Поддържани CAD платформи

Plateia 2017 работи върху версии 2013-2017 нау AutoCAD, AutoCAD Civil 3D, AutoCAD Map 3D, както и върху BricsCAD V16-V13. Поддържат се само 64-битови версии.

 

Разширете функционалността на Plateia със софтуера за обработка на облаци от точки - 3Dsurvey

3Dsurvey е софтуерно решение за обработка на „облаци от точки”. Може да се използва всеки UAV с Lidar, цифров фотоапарат, DSLR, или GoPro камера, за да се заснемат изображения, които после да се обработят с 3Dsurvey. Може да се създадат ортофото данни или цифрови модели на терена, да се изчисляват обеми, профили и още.

Експортирайте цифровите модели на терена към Plateia за създаване на пътни проекти, базирани на детайлен модел на повърхнината, за изчисляване на обеми, и експортирайте 3D моделите на пътя от Plateia обратно към 3Dsurvey, за да създадете зашеметяващи визуализации на движение по пътя.

3Dsurvey се предлага като софтуерно решение в комбинация с Plateia.

 

Системни изисквания за Plateia Ultimate 4D 2016
Операционна система Microsoft® Windows® 7 Enterprise
Microsoft Windows 7 Ultimate
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Windows 7 Home Premium
Microsoft Windows 8/8.1
Microsoft Windows 8/8.1 Pro
Microsoft Windows 8/8.1 Enterprise
Процесор Минимум Intel® Pentium® 4 или AMD Athlon® 64 процесор
Оперативна памет (RAM) 4 GB RAM (минимални изисквания)
8 GB RAM (препоръчителни изисквания)
Разделителна способност 1280 x 1024 (1600 x 1200 или по-висока е препоръчителна)
с поддръжка на True Color
Видеокарта Видеокарта с поддръжка на 1280 x 1024 резолюция, True Color съвместимост и DirectX®9*. DirectX11 съвместимост е препоръчителна.
* DirectX9 е препоръчителна според поддържаната ОС.
Твърд диск 250 MB пространство за инсталацията (файлове за изтегляне)
1.5 GB пространство за програмни файлове (след инсталация)
Периферно устройство Мишка
Медиа (DVD) Изтегляне и инсталация от DVD
Браузър Internet Explorer® 9.0 (или по-нов)
.NET Framework Microsoft .NET Framework Version 4.5

 

Допълнителни изисквания за работа с Големи обекти и 3D модели
Оперативна памет (RAM) 8 GB RAM или повече
Твърд диск 3 GB свободно пространство, без да включваме инсталационните файлове
Видеокарта Видеокарта с поддържка на резолюция от 1600 x 1050 или по-висока и True color, 128 MB VRAM или по-голяма, Pixel Shader 3.0 или по-висока, графическа карта от клас работна станция с поддръжка на Direct3D®.


CGS Labs Infrastructure Suite 2017 English for AutoCAD x64 - Тестова версия на софтуерния пакет на CGS Labs за 64-битова версия на AutoCAD

 

CGS Labs Infrastructure Suite 2017 English for BricsCAD x64 - Тестова версия на софтуерния пакет на CGS Labs за 64-битова версия на BricsCAD

 

What's new in CGS Labs software 2017 BG - Какво ново в софтуерните пакети на фирма CGS Labs версия 2017 (брошура)