Съгласен съм

www.kanisco.com използва 'бисквитки' (cookies), за да ви предостави възможно най-добро потребителско изживяване.Използвайки сайта, вие се съгласявате с това. Можете да научите повече за "Политика за бисквитките" тук.

Начало / Продукти / Индустрия / Graitec | Advance Design

BIM Софтуер за конструктивен анализ

 

Advance Design е специално разработен за конструктивен анализ и проектиране на стоманобетонни, стоманени и дървени конструкции в съответствие с последните издания на Еврокодовете, Северноамериканските и Канадските норми за проектиране. 

Функциите на Advance Design включват лесно моделиране, анализ по метода на крайните елементи, високо ниво на проектиране, обработка на резултатите и автоматично изготвяне на подробна изчислителна документация. 

Норми за проектиране
 
Имплементирането на норми за проектиране от различни държави е приоритет в Advance Design. Включени са Американските и Канадските норми за проектиране на стоманени и стоманобетонни конструкции. Също така участват и няколко национални приложения към последните версии на Еврокодовете, а именно EC1 за въздействия и комбинации, EC2 за проектиране на стоманобетонни конструкции, включително изчисляване на пукнатини, EC3 за изчисляване на стоманени конструкции и съединения, EC5 за проектиране на дървени конструкции, включително проверки за пожар, EC8 за сеизмичен анализ... 

Проектиране на стоманобетонни, стоманени и дървени конструкции 
 
С Advance Design, може лесно да се справите с проектирането на стоманобетонни, стоманени и дървени елементи, и автоматично да изготвите подробна изчислителна документация съгласно желаните норми за проектиране.
Работата с Advance Design значително намалява времето необходимо за моделиране на сложни обекти: потребителите могат да създадат няколко изчислителни шаблони, които са бъдат запазени в библиотека, и да оптимизират работните отношения и глобалните количества по ефикасен начин...
Софтуерът автоматизира няколко сложни изчислителни проверки: проверка на продънване, проверка при капацитивно проектиране, проверки при пожар при стоманобетон, стоманени и дървени елементи, проверка за отмествания при сеизмични въздействия...
С Advance Design, постигате високо ниво на моделиране и оптимизиране  на всички ваши проекти. 


            
 
Динамична обработка на резултатите

 

Когато графичен изглед е запазен в паметта, Advance Design не само запаметява настоящото изображение, но също така целия контекст, които генерира това изображение: гледна точка, увеличение, филтър на показани елементи, цветове и настройки на дисплея, начини за показване на резултати, избрани товарни състояние и комбинации, мерни единици...
Използвайки тази технология, запаметените изгледи могат да бъдат вмъкнати в проектната документация, чието глобално съдържание (настоящи предпоставки, графични изгледи) също може да бъде складирано в паметта. По време на всяко изчисление, Advance Design автоматично пресъздава всички графични изгледи и изчисленията, използвайки специфицирани критерии. 

             

 
Проектна документация

 

Advance Design притежава интелигентни и мощни функции за създаване на проектна документация. Създава съдържание, отнасящо се до модела чрез филтриране на възможните предпоставки и резултати.
Вие може да създадете документация, съгласно вашите изисквания, включваща:
• Предпоставки
• Графики или чертежи с ИД номера
• Резултати в графичен или табличен формат
• Заглавна страница с печат
• Обобщение и автоматично номериране на страниците.
Автоматизираното интегриране на външни файлове и използване на темплейтите от Microsoft Word® позволява използването на ваши графични лейаути.
Чрез динамична обработка на резултатите, цялото съдържание автоматично се обновява.
С Advance Design, създавате ефективна проектна документация само за минути. 


         
 
Бързо моделиране на конструкции и товари

 

Софтуерът притежава пълна библиотека с конструктивни елементи, опори и товари. Тези лесно персонализируеми елементи са приложими към всички ситуации: числени ексцентрицитети, връзки, разпънки...
CAD функциите на Advance Design са прости и адаптирани към моделиране за конструктивен анализ. Например, чрез означаване наличието на етажи, Advance Design автоматично поставя елементи между селектираните етажни нива. В този режим на работа, може да бъде създадена стена с двукратно кликване!
При товарите, генерирането на климатични и сеизмични въздействия също е автоматизирано. Концепцията „фамилии товарни състояния“ напълно автоматизира създаването на комбинации.
След като моделът е завършен, Advance Design проверява неговата цялост. Ако не са открити никакви грешки...Вашият модел е готов за анализ!  

 
Конструктивен анализ с 1 кликване!
 
Последователността на изчисление при Advance Design, автоматично свързва разделянето на крайни елементи и изчислението и оразмеряването на елементи от стоманобетон, стомана и дърво. Разширените функции на научните компоненти в Advance Design улесняват актуализирането на вашият проект.
Разделяне на КЕ, контролирано чрез глобални и локални параметри т.е. прогресивно разделяне по дължина на елемента, използване на геометрични елементи т.е. точки, линии, повърхнини за задаване на специфични ограничителни условия. Статични и динамични изчисления, линеен и нелинеен анализ, големи отмествания, обща устойчивост, time history анализ…
Изчисляване на теоретичната и действителна армировка на стоманобетонни елементи, криви на взаимодействия за всякакви сечения, изчисляване на коефициент на армиране, изчисляване на пукнатини и т.н.
Проверки на изкълчване, измятане и провисване на стоманени елементи, оптимизиране на сеченията, изчисляване на съединения и т.н.
Изчисляване на дървени конструкции съобразно EC5, включващо оптимизация, проверки при пожар и подробна документация. Обработка на резултатите: Избягване на повторения!

 

Всички наши проучвания доказват, че голяма част от вашето време преминава в обработка на резултатите, изчисленията и създаването на документация.
Обработката на резултатите от всякакъв вид (от изчисления по метода на крайните елементи до оразмеряване на стоманобетонни, стоманени и дървени елементи) в интегрирана среда улеснява създаването на цялостна и съгласувана документация.
В добавка, Advance Design притежава революционно решение за автоматизация. С неговата „Динамична обработка на резултатите“, вече няма да се налага да правите снимки на екрана или да пресъздавате документация... Advance Design се грижи за всичко!
Бихте ли искали да разширите възможностите си за работа по конкретен проект и да го направите разбираем за вашите партньори? Поставете няколко камери около конструкцията и изпратете видео на вашите партньори за деформираната конструкция.
 


 
Технологията BIM

 

Advance Design е част от GRAITEC Advance Structural BIM решението за професионални конструктори и създаденият 3D модел има двупосочна връзка със следните CAD продукти: Advance Steel, Advance Concrete и Autodesk Revit®.
Advance Design също така импортира, експортира и свързва вашият 3D модел с файловете за индустриални стандарти, като IFC, CIS/2, SDNF, PSS с цел да улесни обмяната на данни в проектната BIM среда. 

Конструктивен BIM пакет за професионални конструктори

 • По-добри инструменти, подобрен работен поток, увеличена продуктивност
 • 100% посветени на строителното проектиране, инженеринга и детайлирането
 • Автоматично създаване и актуализиране на конструктивни и работни чертежи
 • Анализ по МКЕ и оптимизиране на конструкцията
 • Многопотребителска работна среда и интегрирано управление на документи
 • Мощна технология, лесна за използване и бърза за научаване 
 

Някои от особеностите на версия 2016 на Advance Design:

 

 • Нови ленти с инструменти;
 • Нови възможности за стоманобетонни и стоманени конструкции; автоматични твърди диафрагми, стоманобетонна оребрена конструкция, глобални напречни отклонения, нови специални доклади за стомана и др. ;
 • Подобряване на връзката с Revit Structure за подпомагане на потребителя лесно и прозрачно да приложи BIM работен поток, което е ключа към успеха;
 • Нови възможности и подобрения в Канaдските и Американските кодове.
 
 • Advance Design 2016 идва и с няколко подобрения и корекции последвали обратната връзка от хиляди потребители:
 • DXF подобрен експорт;
 • Натоварвания – подобрение във визуализацията ;
 • Нови означения за опори въздействияреакции;
 • Нов TXT файл; и др.
 • Advance Design 2016 идва с тотално различен дизайн на лентите с инструменти, за подпомагане на потребителя и по-бърз достъп до главните команди.
 • "Quick Access Toolbar“ позволява директен достъп до главните функции и може да бъде персонализиран. 

В допълнение с "Quick Access Toolbar“ и иконата на командното меню Advance Design 2016 има 8 различни ленти с инструменти организирани от ляво надясно:
Главната лента се нарича "Home", и съдържа всички главни функции необходими да се изгради цял модел проектни предположения, геометрия, товари, CAD функции, инструменти за селектиране, настройките на дисплея.


 
"Object" лентата съдържа други обекти, като генератор на свод, опори по селекция, товари по селекция, напречни сечения, размерни линии. 

"Utilities" лентата групира CAD функциите, които могат да се прилагат в модела: създаване на отвори, конвертиране на линии в елементи, разделяне на ветрови стени, обединяване на елементи, модифициране на локалните оси, пресичания на тръби и проверка.


"Analysis" лентата групира всички команди съответстващи на аналитичния модел. Тази лента с инструменти автоматично се визуализира в края на създаването на аналитичния модел.


 
"Results" лентата групира всички функции за последваща обработка. Съдържанието на тази лента с инструменти зависи от вида на изчислението: FEM, Reinforced Concrete Design, Steel Design, Timber Design, и др."Documents" лентата с инструменти, групира всички команди за генериране на доклади, включва и директен достъп до шаблоните за доклади.


 
Специфичната "BIM" лента с инструменти групира всички команди за оперативна съвместимост с други софтуерни приложения, чрез различни формати. Също така съдържа функции за импортиране/експортиране на библиотеки, системи, текстови файлове и въздействия върху опори. 

"Manage" лентата групира всички главни команди: база данни за материалите и напречните сечения, помощ онлайн, Graitec Advantage website.


Advance Design е преведен и се локализира на български език.
Националните приложения се очакват да бъдат добавени в 2017 версия на продукта. 
 


 

Advance Design 2016 е в състояние да се автоматизира създаването на твърда диафрагма в случай на анализ на крайните елементи с хоризонтални натоварвания (независимо от вида на товарите: потребителски, климатични, сеизмични и т.н.). 

Тази нова функционалност може да се използва за всякакъв тип подове, или бетонни плочи, действащи като твърда диафрагма за сеизмични натоварвания. Или стоманени или дървени подове, действащи като твърда диафрагма за климатични натоварвания.
Метод на крайните елементи за моделиране
Разгледайте една проста конструкция с носещи стоманобетонни греди и колони:

  

Създаване на подови панели (с помощта на windwall обект в Advance Design) и в същото време да се определи посоката на отвора.
 В този модел, само площен товар от 2.5KN / m² в LL товарно състояние се прилага натоварване и няма други наложени площни товари (само собствено тегло се счита): 

След създаване на аналитичния модел, може да се види мембраната с триангулачна мрежа генерирана да се свързва с крайните възли на твърдата диафрагма. 

Площното наложено временно натоварване ще се трансформира като линеен товар върху опорните греди. 

Твърдата диафрагмата се моделира с структурен елемент мембрана, който дава възможност за последваща обработка на резултатите от FEM: 

Благодарение на тази нова функционалност, вие ще бъдете в състояние да се справят при изчисляването на големите модели на сгради с много по-малко изчислените Eigen models, за да се достигне минимален процент на напрегнати маси, определени в сеизмичните норми за проектиране.


Стоманобетонна оребрена конструкция

Ще видите новият "Ribs Design" раздел на разположение в списъка с линейни елементи: 

Глобални отклонения

Advance Design 2016 отчита глобални напречни отклонения както е описано в член 5.3.2 от EN1993-1-1. Отклоненията са взети предвид чрез въвеждане на допълнителни хоризонтални натоварвания върху главните колони във всяка вертикална равнина.

  Връзка Advance Design и Revit Structure

Двупосочната връзка между Advance Design и Revit Structure позволява на потребителя да получи оптимизация на проекта и да постои своите конструктивни чертежи по по-ефективен начин.
За да приложите тази двупосочна връзка за вашите проекти, изтеглете новата версия на BIM Connect от сайта GRAITEC web:
BIM Connect
Новата версия на Advance Design идва със следните подобрения във връзката с Revit Structure:
 
 • Нов процес на mapping с Revit фамилии - правилното съвпадение на Graitec обекти и Revit фамилии; ​ 

 • Подобрено синхронизиране с аналитичния модел в Revit;
  

 

 • Подобрения при импорта на кръгли стени Revit Structure в Advance Design;​
 

 • Подобрения при импорта на нива – Нивата дефинирани в Revit Structure сега се експортират в Advance Design в същия ред за да имате същата организация на модела в двата софтуера.​
 

 

 • Възможност за експортиране на резултатите от анализа по крайни елементи от Advance Design към Revit. С Revit Results Explorer, се визуализират резултатите директно в Revit модела.


 

Ако искате да експортирате резултатите от анализа по крайни елементи от Advance Design към Revit, товарните състояния в Advance Design трябва да са със същите имена както в Revit.
Повече за новостите в 2016 версия на Advance Design и функционалността на програмата можете да разгледате на страницата на Graitec: 
http://www.graitec.com/en/ad.asp

Advance Design е вече и на български език!

Имаме удоволствието да обявим, че Advance Design e достъпен с нов език на потребителския интерфейс: български.
Всички потребители под абонамент могат да изтеглят SP1 от GRAITEC Advantage website: graitec.com/advantage
 
По случай излизането на Advance Design на български език, програмата ще се предлага с 20 % отстъпка за потребители от България. Това е валидно за всички пакети на Advance Design поръчани с абонамент. Потребителите със закупен абонамент, ще получат и следващата версия на програмата с включени националните приложения към Еврокодове. 
ADVANCE Design 2016 SP1 предлага повече от 140 подобрения и корекции. Основните нови функции в тази версия са за генератора за подвижни товари (която дава възможност на потребителя да създаде подвижни натоварвания на пътни мостове, съгласно EN 1991-2 - раздел 4) и нова библиотека за напречни сечения за сглобяеми стоманобетонни мостови греди.
Моля вижте съответните видео клипове: 
Подвжижни товари:


Сглобяеми стоманобетонни мостови греди


Advance Desing - YouTube

Повече за новостите може да видите тук.


Advance Design е безплатен за студенти. Моля, свържете се с нас за повече информация.
Minimal system requirements for Advance Design
Operating system
 • Windows 8 - 32 / 64 bit
 • Windows 7 - 32 / 64-bit
 • Windows Vista - 32 / 64-bit
 • TCP/IP Protocol 
 • Internet Explorer 7.0 or later 

Hardware
 • PC with Intel 3rd generation Core i3.0 Processor (or AMD equivalent) 4 GB RAM.
 • According to project size and complexity, additional RAM is highly recommended. 
 • Min. 50 GB free disk space on the hard disk
 • For Advance Design: Windows compatible graphics adapter (512 MB video RAM), with the latest video driver (recommended by the manufacturer), with support for OpenGL and DirectX and with the latest drivers installed (for best performance we don’t recommend onboard graphics cards)
 • 1,200 x 900 display resolution with true color on 19" display or higher
 • Network adapter, DVD Drive, Keyboard, Mouse, USB port
 • Internet connection or an alternate solution for activating the license
Recommended system requirements for Advance Design
 
 • Microsoft Windows 7 Enterprise, Ultimate or Professional - 64-bit.
 • 3rd generation Core i5 Processor (or AMD equivalent) or higher 12 GB RAM
 • According to the project size and complexity, additional RAM might be required. 
 • 50 GB free space on HDD or more
 • 1680 x 1050 display resolution with true color on a 22” screen or higher
 • Windows and AutoCAD® compatible printer or plotter