Съгласен съм

www.kanisco.com използва 'бисквитки' (cookies), за да ви предостави възможно най-добро потребителско изживяване.Използвайки сайта, вие се съгласявате с това. Можете да научите повече за "Политика за бисквитките" тук.

Начало / Продукти / Индустрия / Urbano | Canalis 9.3

Urbano Canalis ще улесни работните Ви процеси от началото до края, без значение от какъв тип е вашият проект. Възползвайте се от скорост и прецизност при проектиране на динамични модели с невероятна гъвкавост при чертаенето, благодарение на системата за конфигурации. Вградената функция за обмен на данни поддържа множество файлови формати. Освен всичко това, на ваше разположение е и пълен комплект от инструменти за изчисление и анализ.

 

Urbano 9.3 работи на всички 64-битови версии на AutoCAD 2015 – 2019.

 

Urbano Canalis

 

*Дигитално моделиране на терени

*Преобразуване на данни от линии/полилинии

*Преобразуване на данни от текст/блок

*Оформление и проектиране на надлъжни сечения

*Проектиране на водосборни райони

*Изчисления на дебит и хидравлика

*Анализ на тръбни колизии

 

Urbano Canalis PRO

 

Всички предходни функции

 + Импортиране/Експортиране на .shp & .tab файлове

 + Импортиране/Експортиране на бази данни

 + Импортиране/Експортиране от и към AutoCAD Civil 3D

 + Експортиране към .ifc файлове

 + Модерни напречни сечения

 + Модерно проектиране на изкопи

 

Urbano Ultimate

 

Всички предходни функции

 + Проектиране на водоразпределителни мрежи

 + Въвеждане на данни от EPANET

 + Импортиране/Експортиране към EPANET

 + Оразмеряване на напорни тръбопроводи

 + Създаване и модифициране на парцели

 + Буфер, наслояване и анализ на тематични карти

 + Анализ на пресичането на парцели и тръбопроводи

 + Инструменти за растерни и векторни карти

 

 

Canalis се състои от два модула – Layout (общ план) и Longitudinal (надлъжно сечение). Тези два модула могат да се използват самостоятелно и независимо един от друг, но съвместното им използване дава възможност за бързо и ефективно проектиране на канализационните системи. В модула Layout се поддържа работната мрежа, която се състои от канали, канални участъци и шахти (възлови пунктове). На проектанта са предоставени възможности за изчисления на оттока и хидравлични калкулации. В модула Longitudinal линията на нивото се определя според терена, дефинират се напречните разрези на прокопаването (канавките) и се изчислява обема на изкопа. Двата модула са свързани и измененията на елементите в единия модул много лесно могат да бъдат възприети от другия модул.

 

Структура на програмата

Canalis е отворена програма, с ясна и логично построена архитектура. Данните могат да бъдат обменяни (импорт и експорт) в множество формати (ISYBAU, HYSTEM – EXTRAN и в свободен формат). Проектирането в среда на AutoCAD дава възможност за коопериране с много други експерти и ползване на готови решения без загуба на данни или тяхното грешно интерпретиране. Благодарение на програмите Autodesk Maр и Map Guide, резултатите от Canalis са достъпни за по-нататъшни ГИС приложения. Повече от 200 вградени функции във вид на икони и падащи менюта, дават възможност на потребителя да намери най-доброто и най-ефективното решение, без загуба на време в еднообразни и отнемащи време чертежи и изчисления. Canalis е съпроводен с подробна документация и множество примери, което позволява бързото разучаване, както и с on-line help.

 

Дефиниране, чертане и редактиране на системата

Канализационния проект в Canalis е дефиниран от системи, канали, канални участъци, шахти (възли), разрези и други. Основните елементи в програмата са AutoCAD обекти – линии, дъги, блокове, които Canalis обединява в логична топология. Елементите могат да бъдат начертани интерактивно, или взети наготово от проучвателни (топографски) карти. При чертане могат да бъдат използвани всички команди на AutoCAD. Системата може да бъде изградена чрез преобразуване на различни типове данни, или с помощта на AutoCAD обекти. Много лесно е модифицирането на произволен брой дефинирани елементи от топологията във всеки един момент от времето. В програмата са вградени функции за проверка и възстановяване на топологията.

 

Въвеждане, редактиране и визуализиране на данните

С помощта на Canalis много просто и бързо се осъществява въвеждането, редактирането и визуализирането на данните. Избора на елементи в системата е бърз и ефективен. Използвайки процедурата “Canalis-Selection”, потребителят избира елементите (канали, разклонения, участъци между два възела). Въвеждането на данните за избраните обекти се осъществява интерактивно чрез интуитивни диалогови прозорци. Всички дефинирани данни могат да бъдат визуализирани в таблици или прехвърлени в други програми (EXCEL).

 

Надписи (етикети)

Чрез многообразие от функции, програмата дава възможност на потребителя да създава и разполага по подходящ начин надписи за данните, представени в чертежа. Потребителят може да измени местоположеннието, ориентацията и формата им по свое желание. Когато всички надписи са дефинирани, софтуерът позволява изменения в системата, канализационната мрежа и данните, замяна на стойностите на надписите с нови и всякакви други промени в системата, като автоматично актуализира, разположението и формата на надписите и легендите.

 

Кадастър

В Canalis е възможно чертането на канализационната мрежа, състояща се от тръбопроводи, връзки и шахти, да се осъществява по различни начини. От една страна данните могат да бъдат взети директно от карти на полевите измервания, които са изготвени в AutoCAD среда (DWG, DXF). От друга страна, Canlis предлага интелигентни и интуитивно работещи функции, чрез които всички необходими данни за избраните секции могат да бъдат задавани, променяни, визуализирани и представени в надписите и легендата. Canalis, посредством своята топология, дава на простите AutoCAD обекти възможности за интелигентно използване, необходимо при работа с канализационната мрежа. Canalis разполага с група програми за анализ на участъците, където става пресичането на каналите с останалите инфраструктурни съоръжения (газо-, водо- и топлопроводи, електрически и телефонни кабели). В допълнение съществува друга група команди за дефиниране на потребителски данни. Възможно е дефиниране от потребителя на нови типове данни, задаване на техните стойности за специфични секции от мрежата и по-късно визуализиране и поставяне на надписи за тези дефинирани от потребителя данни. Всички данни в Canalis биха могли да бъдат изготвени във формат Autodesk MAP. Топологията на Canalis е много ефективна и приложима за канализационни цели, но ако е необходимо би могла да бъде трансформирана в MAP топология. След това е възможно използването на Autodesk MAP за справки, изготвяне на тематични карти, генериране на доклади, конвертиране на данни към други GIS пакети (ESRI) и дори за обработване на данните за използване в Интернет/Интранет средата на MapGuide.

 

Изчисляване на оттока

Canalis може да пресмята оттока на отпадъчните и валежните води. Оттока на отпадъчни води се изчислява въз основа гъстотата на населението, или чрез линеарно разпределение на общите отпадъчни води върху каналната мрежа. Оттичането на дъждовната вода се изчислява или с помоща на изчислителен метод с константна стойност за дъждовен интензитет на хектар за определен период от време, или чрез използването на рационалния метод с IDF (Intensity Duration Frequency) криви. Преди пресмятането на атмосферния отток, е необходимо да бъдат дефинирани водосборните райони. Това се осъществява със съответна група команди, които позволяват очертаването на границите на водосборния басейн и автоматичното му разделяне на участъци. В допълнение е възможно и изчисляването на индустриалните отпадни води и водите от чужди притоци. Някои предварително определени притоци могат да бъдат дефинирани като точкови притоци които влизат в системата. Canalis може да използва предварително изчислени или дефинирани готови стойности за общия поток, а изчисляването на транзитните и общото количество води става автоматично.

 

Хидравлични изчисления

В Canalis хидравличните изчисления се осъществяват въз основа на формулите на Prandtl-Colebrook. Възможно е калкулирането на различни видове сечения - кръгови, овални и в други форми. При зададени стойности за оттока и наклона, програмата изчислява автоматично диаметрите или при наличие на данни за оттока и диаметрите, се пресмята наклона. Изчисленията могат да бъдат направени интерактивно или автоматично, чрез дефиниране на определени условия (максимално изпълване, минимална скорост и други).

 

Таблици и надлъжни профили

Потребителят може много лесно да генерира собствен общ план и таблици с произволно съдържание и подредба на редовете. Формата и съдържанието на таблиците може да бъдат променяни във всеки момент на работния процес. Надлъжните профили могат да бъдат въвеждани и визуализирани в произволен предварително зададен мащаб. Надлъжните профили се изчертават в зависимост от данните в специални файлове, които могат да бъдат подготвени в Модула “Layout”, или създадени независимо от други източници (програми).

 

Дефиниране и изменение линията на нивото

Линията на нивото може да бъде дефинирана по различни начини. Възможно е да се дефинират четири позиции за линията на нивото – на дъното или горната повърхност на тръбата. Съществуват множество допълнителни функции, с които е възможно дефинирането на точките на линията на нивото. В текущия надлъжен профил е възможно да се изчертае вече дефиниран общ възел, идващ от други надлъжни профили. Линията на нивото може интерактивно да бъде проверявана, променяна и актуализирана. Във всеки момент може да се дефинират единични шахти или група от шахти. Параметрите на тръбите се получават или от хидравличните изчисления, или се въвеждат допълнително от потребителя. Дефинираната линия на нивото и тръбата могат да бъдат представени в различен табличен вид. Програмата автоматично се грижи всички текстовете в таблицата да са четими.

 

Шахти

Възможно е да се дефинират шахти във всеки възел на линията на нивото. За изчертаването на шахти, потребителят може да избере съответната легенда и атрибутите към нея. Възможно е и създаването им чрез съставни части, вече съществуващи в други програми. След дефинирането програмата създава списък от елементи, необходими за конструирането на шахти.

 

Дефиниране на напречно сечение и изчисляване на изкопния обем

Напречното сечение на изкопа може да се зададе в произволна трапецовидна форма, като може да се променя във всеки момент по дължина на канала. Възможно е и дефиниране на горното ниво на изкопа. Напречните сечения могат да бъдат изчертавани във всяка точка. Изчисленията на изкопния обем и защитната покривка следват автоматично.

 

Проектиране на “прекъснати” надлъжни профили

Понякога напречните профили показват голяма разлика във височините между най-ниската и най-високата точка и профилът не може да бъде плотиран на хартия с нормален размер. За решаване на този проблем към CANALIS са разработени група от функции и команди които осигуряват много лесен и интерактивен начин за прекъсване на профила на отделни сегменти и изчертаването им по подходящ начин.

 

Обмен на данни между програмните модули

Двата модула Layout и Longitudinal могат да работят самостоятелно, но най-добрите резултати се получават когато те бъдат използвани заедно. След като мрежата от канали и позициите и височините в шахтите са дефинирани в Layout, имаме възможност с една команда да бъдат подготвени и записани във файл всички необходими данни за надлъжните профили. Всички надлъжни профили, независимо от техния брой, ще бъдат изчертани с една команда. Също така, когато линиите на нивото се дефинират за всички канали в надлъжните профили, възможно е с една команда да бъдат подготвени и записани данните за четене в Layout модула. Каквито и промени да бъдат направени в единия от модулите, всички данни в другия модул се актуализират много лесно, без значение колко големи са промените или колко много профили са дефинирани.

Системни изисквания на Urbano 9.1
Операционна система Microsoft® Windows® 10 (настолна версия)
Microsoft Windows 8.1 с актуализация KB2919355
Microsoft Windows 7 SP1
Процесор 1 GHz или по-бърз 32-битов (x86) или 64-битов (x64) процесор
RAM памет За 32-битова версия:
  • 2 GB (3 GB препоръчително)
За 64-битова версия:
  • 4 GB (8 GB препоръчително)
Разделителна способност 1360x768 (1600x1050 или по-висока е препоръчително) с True Color.
125% Desktop Scaling (120 DPI) или по-малко е препоръчително.
Видео карта Видео карта поддържаща резолюция 1360x768 с True Color и DirectX® 9. Препоръчва се използването на видео карта поддържаща DirectX 11.
Дисково пространство 6 GB свободно дисково пространство за инсталацията
Периферно устройство Мишка
Медиен носител (DVD) Изтеглен файл или инсталация от DVD диск
Интернет браузър Windows Internet Explorer® 9.0 или по-нова версия
.NET Framework .NET Framework версия 4.6
ToolClips Media Player Adobe Flash Player v10 или по-нова версия
Urbano 9.2


Urbano 9.2 Hydra&Canalis 2015 64-bit BLG - Тестова версия на Urbano 9.2 Hydra&Canalis за AutoCAD 2015 - 64 битова на Български език /Версия 9.2.6.0
Urbano 9.2 Hydra&Canalis 2017 64-bit BLG - Тестова версия на Urbano 9.2 Hydra&Canalis за AutoCAD 2017 - 64 битова на Български език /Версия 9.2.6.0
Urbano 9.2 Hydra&Canalis 2018 64-bit BLG - Тестова версия на Urbano 9.2 Hydra&Canalis за AutoCAD 2018 - 64 битова на Български език /Версия 9.2.6.0
Urbano 9.2 Hydra&Canalis 2019 64-bit BLG - Тестова версия на Urbano 9.2 Hydra&Canalis за AutoCAD 2018 - 64 битова на Български език /Версия 9.2.6.0

 

 

Urbano 9.1.76.0

 

 


Urbano 9.1 Hydra&Canalis 2013 32-bit BLG - Тестова версия на Urbano 9.1 Hydra&Canalis за AutoCAD 2013 - 32 битова на Български език /Версия 9.1.76.0
Urbano 9.1 Hydra&Canalis 2013 64-bit BLG - Тестова версия на Urbano 9.1 Hydra&Canalis за AutoCAD 2013 - 64 битова на Български език /Версия 9.1.76.0
Urbano 9.1 Hydra&Canalis 2015 32-bit BLG - Тестова версия на Urbano 9.1 Hydra&Canalis за AutoCAD 2015 - 32 битова на Български език /Версия 9.1.76.0
Urbano 9.1 Hydra&Canalis 2015 64-bit BLG - Тестова версия на Urbano 9.1 Hydra&Canalis за AutoCAD 2015 - 64 битова на Български език /Версия 9.1.76.0
Urbano 9.1 Hydra&Canalis 2017 32-bit BLG - Тестова версия на Urbano 9.1 Hydra&Canalis за AutoCAD 2017 - 32 битова на Български език /Версия 9.1.76.0
Urbano 9.1 Hydra&Canalis 2017 64-bit BLG - Тестова версия на Urbano 9.1 Hydra&Canalis за AutoCAD 2017 - 64 битова на Български език /Версия 9.1.76.0

Urbano 9.1 Hydra&Canalis 2018 32-bit BLG - Тестова версия на Urbano 9.1 Hydra&Canalis за AutoCAD 2018 - 32 битова на Български език /Версия 9.1.76.0
Urbano 9.1 Hydra&Canalis 2018 64-bit BLG - Тестова версия на Urbano 9.1 Hydra&Canalis за AutoCAD 2018 - 64 битова на Български език /Версия 9.1.76.0

 

 
Urbano 9.1
 
Urbano 9.1 Hydra&Canalis 2014 | 2013 64-bit BLG - Тестова версия на Urbano 9.1 Hydra&Canalis за AutoCAD 2014, 2013 - 64 битова на Български език /Версия 9.1.68.0
Urbano 9.1 Hydra&Canalis 2016 | 2015 64-bit BLG - Тестова версия на Urbano 9.1 Hydra&Canalis за AutoCAD 2016, 2015 - 64 битова на Български език /Версия 9.1.68.0
Urbano 9.1 Hydra&Canalis 2017 64-bit BLG - Тестова версия на Urbano 9.1 Hydra&Canalis за AutoCAD 2017 - 64 битова на Български език /Версия 9.1.68.0
Urbano 9.1 Hydra&Canalis 2018 64-bit BLG - Тестова версия на Urbano 9.1 Hydra&Canalis за AutoCAD 2018 - 64 битова на Български език /Версия 9.1.68.0

 

 
Urbano 9.0

Urbano 9.0 Hydra&Canalis 2010 32-bit BLG - Тестова версия на Urbano 9.0 Hydra&Canalis за AutoCAD 2010, 2011, 2012 - 32 битова на Български език /Версия 9.0.28.0
Urbano 9.0 Hydra&Canalis 2010 64-bit BLG - Тестова версия на Urbano 9.0 Hydra&Canalis за AutoCAD 2010, 2011, 2012 - 64 битова на Български език /Версия 9.0.28.0
Urbano 9.0 Hydra&Canalis 2013 32-bit BLG - Тестова версия на Urbano 9.0 Hydra&Canalis за AutoCAD 2013 - 32 битова на Български език /Версия 9.0.28.0
Urbano 9.0 Hydra&Canalis 2013 64-bit BLG - Тестова версия на Urbano 9.0 Hydra&Canalis за AutoCAD 2013 - 64 битова на Български език /Версия 9.0.28.0
Urbano 9.0 Hydra&Canalis 2015 32-bit BLG - Тестова версия на Urbano 9.0 Hydra&Canalis за AutoCAD 2015 - 32 битова на Български език /Версия 9.0.28.0
Urbano 9.0 Hydra&Canalis 2015 64-bit BLG - Тестова версия на Urbano 9.0 Hydra&Canalis за AutoCAD 2015 - 64 битова на Български език /Версия 9.0.28.0

Urbano 9.0 Hydra&Canalis 2017 32-bit BLG - Тестова версия на Urbano 9.0 Hydra&Canalis за AutoCAD 2017 - 32 битова на Български език /Версия 9.0.28.0
Urbano 9.0 Hydra&Canalis 2017 64-bit BLG - Тестова версия на Urbano 9.0 Hydra&Canalis за AutoCAD 2017 - 64 битова на Български език /Версия 9.0.28.0
 
Urbano 9.1 Hydra&Canalis - брошура