Съгласен съм

www.kanisco.com използва 'бисквитки' (cookies), за да ви предостави възможно най-добро потребителско изживяване.Използвайки сайта, вие се съгласявате с това. Можете да научите повече за "Политика за бисквитките" тук.

Начало / Продукти / Индустрия / Urbano | Hydra 9.3

Urbano Hydra ще улесни работните Ви процеси от началото до края, без значение от какъв тип е вашият проект. Възползвайте се от скорост и прецизност при проектиране на динамични модели с невероятна гъвкавост при чертаенето, благодарение на системата за конфигурации. Вградената функция за обмен на данни поддържа множество файлови формати. Освен всичко това, на ваше разположение е и пълен комплект от инструменти за изчисление и анализ.

 

Urbano 9.1 работи на всички 32 и 64-битови версии на AutoCAD 2013 – 2018.

 

Urbano Hydra

 

*Дигитално моделиране на терени

*Преобразуване на данни от линии/полилинии

*Преобразуване на данни от текст/блок

*Оформление и проектиране на надлъжни сечения

*Импортиране/Експортиране от и към EPANET

*Оптимизиране на диаметъра на тръби

*Анализ на тръбни колизии

 

Urbano Hydra PRO

 

Всички предходни функции

 + Импортиране/Експортиране на .shp & .tab файлове

 + Импортиране/Експортиране на бази данни

 + Експортиране към .ifc файлове

 + Модерни напречни сечения

 + Модерно проектиране на изкопи

 

Urbano Ultimate

 

Всички предходни функции

 + Проектиране на битова и дъждовна канализация

 + Проектиране на водосборни райони

 + Изчисления на дебит и хидравлика

 + Проектиране с предварително изготвени шахти

 + Проектиране на връзки между жилища

 + Създаване и редактиране на парцели

 + Буфер, наслояване и анализ на тематични карти

 + Анализ на пресичането на парцели и тръбопроводи

 + Инструменти за растерни и векторни карти

 

 

Hydra се състои от три модула - Layout (Общ план), Longitudinal sections (Надлъжни сечения) и Schema Builder (Монтажен план). Layout се използва за дефиниране на мрежата, изграждане на системата, разклоненията, секциите и възловите точки. Всички тези елементи изграждат топологията на Hydra, която е специално проектирана за да дава възможност за интуитивна работа с програмата. В Layout се дефинират котите на терена, диаметрите на тръбите и всички данни необходими за хидравлични изчисления. В Longitudinal sections, профилът на терена се изчертава в зависимост от дефиницията на разклоненията, или групите елементи на водопроводната система, дефинират се линията на нивото и съответното оборудване (изпускатели на въздух и утайки). Осигурени са възможности за дефиниране и изчертаване на напречното сечение, както и да се изчисли обема на изкопните работи Schema Builder предоставя възможности за автоматизирано изчертаване на монтажните планове чрез отворени потребителски номенклатури.

 

Дефиниране на системите

В програмата е възможно да се дефинират различни системи, които могат да бъдат анализирани самостоятелно, или всички заедно.

Системите могат да бъдат дефинирами интерактивно, чрез конвертиране на AutoCAD обекти, чрез външни бази данни или различни ASCII файлове.

 

Редактиране елементите на системата

Топологията на Hydra е йерархична, съставена от системи, групи, разклонения, секции и възли. Топологията е специално адаптирана за по-добро решаване на задачите, които са обичайни за водните разпределителни системи и предлага логичен и интуитивен път за работа при проектиране. Всеки топологичен елемент може да бъде модифициран самостоятелно с автоматична актуализация на всички останали елементи. Ако някои от елементите се модифицират, това предизвиква автоматично актуализиране на всички необходими параметри. Например, преместването на един възел автоматично стартира преизчисляването на терена и линията на нивото с актуализация на етикетите. Всички елементи от топологията могат да бъдат разглеждани чрез специално йерархично приложение - Hydra Tree.

 

Дефиниране на данните

По време на проектирането е необходимо да бъдат дефинирани и въведени голямо количество данни за възлите и секциите. Това може да бъде направено секция по секция или чрез групиране по някакви логически признаци. Възможно е да се дефинират обичайни данни като например диаметрите на тръбите, котите на терена, характеристиките на водните резервоари или помпи, както и кой да е набор от данни дефинирани от ползвателите на софтуера (User data). Всички данни ще бъдат дефинирани по един много логичен и интуитивен път с автоматично проверяване на целостта им.

 

Надписване (етикети)

Всички данни дефинирани в Hydra могат да бъдат изписани на работния план по един много бърз и ефективен начин. Възможно е поотделно да се надписват секциите и възлите на мрежата. Етикетите се дефинират много лесно от ползователите чрез използването на определен брой параметри. Етикетите могат лесно да бъдат премествани, завъртани или променяни за да добият оптимална форма и местоположение. Програмата много бързо и ефикасно генерира тематични карти съобразно всеки важен параметър.

 

Представяне на данните

Всички данни дефинирани в Hydra могат да бъдат представени в гъвкави таблични форми. Само с една команда е възможно да се изведат всички данни, групирани в логически части, които се визуализират като дървовидна структура. Генерирането на потребителски извадки от данни за специални цели е много лесно и ефективно. Трансферът на данни към други програми се прави много лесно със стандартни Windows Copy and Paste механизми. Таблиците са свързани с елементите от графиката и е възможно он-лайн маркирането върху графиката на избраните елементи.

 

Хидравлични изчисления

Хидравличните изчисления в Hydra са базирани на алгоритмите на EPA (Environmental Protection Agency). Всички необходими данни за изчисленията (коефициенти, консумация на вода, индустриално потребление, противопожарни норми и др.) се дефинират в интуитивни и опростени диалози с препоръки към стандартните стойности. След изчисленията всики резултати могат да бъдат представени в таблична форма, както и да бъдат анотирани или показвани в надлъжните профили (пиезометрични линии).

 

Надлъжни сечения

Този модул е създаден за изчертаване на терена, линията на нивото, тръбите и др. в произволно зададен мащаб. Видът и съдържанието на таблиците може напълно да се променя и да се адаптира за всякакви специални цели. Модулът Longitudinal Sections може да бъде използван независимо от Layout модула, но най-добри резултати се получават когато двата модула се използват заедно. По този начин в Longitudinal Sections е възможно автоматично изчертаване на произволен брой надлъжни профили в зависимост от разклоненията, секциите и възловите точки, дефинирани в Layout. Всички промени или модификации направени в единия модул, автоматично се отразяват и в другия модул.

 

Дефиниране линията на нивото

В Longitudinal Sections линията на нивото може да бъде дефинирана интерактивно или на постоянна дълбочина. Възможно е да се използват допълнителни инструменти за прецизно дефиниране на наклони, пунктове, издигания, и дълбочини. Всички параметри на линията на нивото могат много лесно да бъдат описани числено в таблиците.

 

Модифициране и редактиране на линията на нивото

За по-добро представяне и редактиране на линията на нивото са разработени специални функции, които осигуряват много лесен и ясен начин за промяната му. Това може да се извърши точка по точка или на няколко логически свързани групи, а също така е възможно да се направят специални модификации на наклоните. Всички данни за линията на нивото могат да бъдат изобразявани в таблична форма с директна връзка към елементите от чертежа.

 

Дефиниране на оборудването

В зависимост от техническите правила и препоръки програмата автоматично намира най-доброто разположение за всички необходими видове оборудване като изпускатели на въздух и утайки. Разположението на оборудването може да бъде дефинирано и интерактивно с всички необходими данни.

 

Дефиниране на напречни профили и изкопни работи

За проектираните тръбопроводи е възможно да се дефинират всякакъв тип изкопи с трапецовидна форма. Налични са няколко стандартни типа разположения на напречни профили с възможност за дефиниране на всички необходими стойности. В съответствие на зададените стойности, програмата автоматично пресмята всички изкопни количества като изкопи, насипи и др.

Системни изисквания на Urbano 9.1
Операционна система Microsoft® Windows® 10 (настолна версия)
Microsoft Windows 8.1 с актуализация KB2919355
Microsoft Windows 7 SP1
Процесор 1 GHz или по-бърз 32-битов (x86) или 64-битов (x64) процесор
RAM памет За 32-битова версия:
  • 2 GB (3 GB препоръчително)
За 64-битова версия:
  • 4 GB (8 GB препоръчително)
Разделителна способност 1360x768 (1600x1050 или по-висока е препоръчително) с True Color.
125% Desktop Scaling (120 DPI) или по-малко е препоръчително.
Видео карта Видео карта поддържаща резолюция 1360x768 с True Color и DirectX® 9. Препоръчва се използването на видео карта поддържаща DirectX 11.
Дисково пространство 6 GB свободно дисково пространство за инсталацията
Периферно устройство Мишка
Медиен носител (DVD) Изтеглен файл или инсталация от DVD диск
Интернет браузър Windows Internet Explorer® 9.0 или по-нова версия
.NET Framework .NET Framework версия 4.6
ToolClips Media Player Adobe Flash Player v10 или по-нова версия
Urbano 9.1.76.0


Urbano 9.1 Hydra&Canalis 2013 32-bit BLG - Тестова версия на Urbano 9.1 Hydra&Canalis за AutoCAD 2013 - 32 битова на Български език /Версия 9.1.76.0
Urbano 9.1 Hydra&Canalis 2013 64-bit BLG - Тестова версия на Urbano 9.1 Hydra&Canalis за AutoCAD 2013 - 64 битова на Български език /Версия 9.1.76.0
Urbano 9.1 Hydra&Canalis 2015 32-bit BLG - Тестова версия на Urbano 9.1 Hydra&Canalis за AutoCAD 2015 - 32 битова на Български език /Версия 9.1.76.0
Urbano 9.1 Hydra&Canalis 2015 64-bit BLG - Тестова версия на Urbano 9.1 Hydra&Canalis за AutoCAD 2015 - 64 битова на Български език /Версия 9.1.76.0
Urbano 9.1 Hydra&Canalis 2017 32-bit BLG - Тестова версия на Urbano 9.1 Hydra&Canalis за AutoCAD 2017 - 32 битова на Български език /Версия 9.1.76.0
Urbano 9.1 Hydra&Canalis 2017 64-bit BLG - Тестова версия на Urbano 9.1 Hydra&Canalis за AutoCAD 2017 - 64 битова на Български език /Версия 9.1.76.0
Urbano 9.1 Hydra&Canalis 2018 32-bit BLG - Тестова версия на Urbano 9.1 Hydra&Canalis за AutoCAD 2018 - 32 битова на Български език /Версия 9.1.76.0
Urbano 9.1 Hydra&Canalis 2018 64-bit BLG - Тестова версия на Urbano 9.1 Hydra&Canalis за AutoCAD 2018 - 64 битова на Български език /Версия 9.1.76.0

 

 
Urbano 9.1
 

Urbano 9.1 Hydra&Canalis 2014 | 2013 64-bit BLG - Тестова версия на Urbano 9.1 Hydra&Canalis за AutoCAD 2014, 2013 - 64 битова на Български език /Версия 9.1.68.0
Urbano 9.1 Hydra&Canalis 2016 | 2015 64-bit BLG - Тестова версия на Urbano 9.1 Hydra&Canalis за AutoCAD 2016, 2015 - 64 битова на Български език /Версия 9.1.68.0
Urbano 9.1 Hydra&Canalis 2017 64-bit BLG - Тестова версия на Urbano 9.1 Hydra&Canalis за AutoCAD 2017 - 64 битова на Български език /Версия 9.1.68.0

Urbano 9.1 Hydra&Canalis 2018 64-bit BLG - Тестова версия на Urbano 9.1 Hydra&Canalis за AutoCAD 2018 - 64 битова на Български език /Версия 9.1.68.0

 

 
Urbano 9.0


Urbano 9.0 Hydra&Canalis 2010 32-bit BLG - Тестова версия на Urbano 9.0 Hydra&Canalis за AutoCAD 2010, 2011, 2012 - 32 битова на Български език /Версия 9.0.28.0
Urbano 9.0 Hydra&Canalis 2010 64-bit BLG - Тестова версия на Urbano 9.0 Hydra&Canalis за AutoCAD 2010, 2011, 2012 - 64 битова на Български език /Версия 9.0.28.0
Urbano 9.0 Hydra&Canalis 2013 32-bit BLG - Тестова версия на Urbano 9.0 Hydra&Canalis за AutoCAD 2013 - 32 битова на Български език /Версия 9.0.28.0
Urbano 9.0 Hydra&Canalis 2013 64-bit BLG - Тестова версия на Urbano 9.0 Hydra&Canalis за AutoCAD 2013 - 64 битова на Български език /Версия 9.0.28.0
Urbano 9.0 Hydra&Canalis 2015 32-bit BLG - Тестова версия на Urbano 9.0 Hydra&Canalis за AutoCAD 2015 - 32 битова на Български език /Версия 9.0.28.0
Urbano 9.0 Hydra&Canalis 2015 64-bit BLG - Тестова версия на Urbano 9.0 Hydra&Canalis за AutoCAD 2015 - 64 битова на Български език /Версия 9.0.28.0
Urbano 9.0 Hydra&Canalis 2017 32-bit BLG - Тестова версия на Urbano 9.0 Hydra&Canalis за AutoCAD 2017 - 32 битова на Български език /Версия 9.0.28.0
Urbano 9.0 Hydra&Canalis 2017 64-bit BLG - Тестова версия на Urbano 9.0 Hydra&Canalis за AutoCAD 2017 - 64 битова на Български език /Версия 9.0.28.0

 

Urbano 9.1 Hydra&Canalis - брошура