Съгласен съм

www.kanisco.com използва 'бисквитки' (cookies), за да ви предостави възможно най-добро потребителско изживяване.Използвайки сайта, вие се съгласявате с това. Можете да научите повече за "Политика за бисквитките" тук.

Начало / Продукти / Производител / Autodesk | Insight

Insight е ефективен и обединен софтуерен инструмент за подобряване на енергийните и екологичните показатели на сградите през целия процес на строителството. Научете кои елементи в проекта могат да доведат до по-добри резултати и получете препоръки чрез модерни методи за симулация. Insight е комбиниран софтуер за анализ на осветеността, соларен анализ и енергиен анализ, който предлага цялостен подход за подобряване на енергийната ефективност на сгради.

 

Обзорно видео

Вижте обзорното видео (1:46 мин.)

 

Как работи

 

Insight е облачно-базиран софтуер за анализ. Всичко от което се нуждаете за да започнете е геометричен обект от FormIt Pro или Revit.

 

Генерирайте информация от FormIt 360 Pro или Revit

1. Генерирайте информация от FormIt Pro или Revit за да задействате изцяло динамична термична симулация.

Разгледайте факторите на проекта в Insight 360

2. Разгледайте факторите на проекта в Insight и задайте диапазони за да сравните потенциалните проектни варианти.

Работете по-ефективно с предприемачи

3. Работете по-ефективно с предприемачи и споделяйте потенциални спестявания на разходи за да постигнете по-добри резултати.

 

 

Функции за анализиране на енергийните характеристики на сгради 

 

Получавате достъп до по-точна информация от извършения анализ на енергийните характеристики на сгради през целия процес по проектиране с помощта на Insight.

 

Енергийни и екологични показатели

 

Диапазон на енергийните разходи

Диапазон на енергийните разходи

Insight предлага уникалната функция Energy Cost Range, която показва диапазона на потенциалната производителност за всеки проект. Използвайте диапазона за да вземете по-добри решения за проекта и за да установите приемливи и достижими цели за подобряване на производителността. Вижте диапазона в парични единици или интензивност на потреблението на енергия (EUI).

Цялостен енергиен анализ на сгради

Цялостен енергиен анализ на сгради

Insight извършва цялостна динамична и термична симулация за модели от Formit Pro или Revit. Резултатите от Energy Cost Range помагат на потребителите да вземат по добри решения за проекта. Анализирайте потенциалните резултати, които влияят на енергийните разходи за да подобрите сигурността на проекта.

Анализ на дневната светлина

Анализ на дневната светлина

Извършвайте LEED анализи на светлината, както и изцяло персонализирани анализи на дневна и електрическа светлина в Revit. Използвайте автоматично създадените график и изгледи за да разгледате резултатите и подобрите характеристиките на проекта и документацията.

(Видео: 0:37 сек.)

Анализ на слънчевата радиация и фотоволтаични системи

Анализ на слънчевата радиация и фотоволтаични системи

Визуализирайте данни за слънчевата радиация върху обемни тела или повърхнини на елементи от сградата във FormIt Pro и Revit. Научете какви са разходите за производство на фотоволтаична енергия за проекта за да можете да подобрите крайните очаквания.

(Видео: 0:31 сек.)

Анализ на ранен етап от проектирането

Анализ на ранен етап от проектирането

Научете кои са ключовите елементи при енергийната производителност на най-ранен етап от проектирането. С Insight можете по-лесно да изразите съществени решения за проекта като ориентация и оформяне в допълнение към оразмеряване и поставяне на отворите, създаване на обшивки и засенчване.

Детайлен анализ на проекта

Детайлен анализ на проекта

Открийте енергийната, осветителната и слънчевата производителност за детайлни архитектурни модели от Revit, без да е необходимо да опростявате геометрията на самия модел или да създавате отделен модел за анализиране. Задайте термични стойности за строителните елементи в допълнение към детайлните пространствени данни и механични уреди.

Сравнение на специфични показатели за отрасъла

Сравнение на специфични показатели за отрасъла

Измервайте производителността спрямо еталоните Architecture 2030 и ASHRAE 90.1 за по-лесно насочване и приложимост. Докато проекта достигне очакваните резултати, стрелката в Energy Cost Range ще се обновява и ще промени цвета си щом целта е достигната.

Подобрете съществуващи сгради

Подобрете съществуващи сгради

Моделирайте съществуващи сгради във Formit или Revit и използвайте Insight за да идентифицирате ключови стратегии по модернизиране. Открийте потенциални проектни варианти и сравнявайте разходите за енергия.

Натоварване при отопление и охлаждане

Натоварване при отопление и охлаждане

Insight се възползва от EnergyPlus за да предостави данни за натоварването при отопление и охлаждане. Генерирайте резултати за натоварването в табличен вид в Revit или визуализирайте натоварванията в Insight за да насочите вниманието си към пространство което може да издържи на по-голямо натоварване.

(Видео: 0:39 сек.)

Достъп до модерни енджини за симулация

Достъп до модерни енджини за симулация

Insight използва облачно-базираните енджини DOE-2.2 и EnergyPlus за да предостави бързи и точни резултати за голям набор от модели, независимо дали са концептуални модели или детайлни строителни модели.

<
Подробни климатични данни

Подробни климатични данни

Получавате достъп метеорологична и климатична информация за милиони международни локации. Insight разполага с достъп до виртуални и реални метеорологични станции, както и с предишни данни за да предостави важна информация за обекта.

 

 

Улеснен достъп

 

Обратна връзка в реално време

Обратна връзка в реално време

Insight предоставя достъп до милиони потенциални проектни варианти чрез Energy Cost Range фактори. Тези фактори разкриват елементи с енергийна характеристика като работни графици и ефективности, изграждане на обшивки и механични уреди. Сравнявайте бързо различните проектни варианти чрез метода причина и последствие и получете резултатите преди да изтече крайния срок на проекта.

(Видео: 0:36 сек.)

Изготвяне на отчети по системата AIA 2030

Изготвяне на отчети по системата AIA 2030

Свържете се към системата AIA 2030 Commitment Design Data Exchange (DDx) директно от Insight за да автоматизирате изготвянето на отчети. Не е нужно да въвеждате информацията ръчно когато отчитате производителността на проекта.

(Видео: 0:38 сек.)

Сравняване на проектни варианти

Сравняване на проектни варианти

Сравнявайте информацията за разходите и производителността на различните проектни варианти за да откриете най-добрия вариант. Съхранявайте и нанасяйте проектни варианти за да сравнявате производителността на различните модели.

(Видео: 0:38 сек.)

Интегрирана среда за проектиране

Интегрирана среда за проектиране

Получавате достъп до аналитични данни директно от среда на FormIt и Revit. Разглеждайте резултатите за да добиете по-ясна представа как резултатите от анализа могат да въздействат върху проекта.

Сътрудничество и споделяне

Сътрудничество и споделяне

Споделяйте варианти за проекти и спестяване на енергийните разходи с проектантски екипи.

Експортирайте в различни формати

Експортирайте в различни формати

Insight ви позволява да експортирате модели в различни формати. Вариантите за експортиране са:

  • gbXML
  • inp
  • idf

Софтуерни изисквания

 

За да използвате Insight, трябва да имате достъп до някой от следните продукти:

Revit

  • 2016 или по-нова версия
  • модула Insight

FormIt Pro

 

Поддържани интернет браузъри

 

Препоръчва се използването на някой от следните интернет браузъри:

  • Google Chrome™, най-актуалната версия
  • Mozilla® Firefox®, най-актуалната версия
  • Apple® Safari®, най-актуалната версия за Mac OSX