Съгласен съм

www.kanisco.com използва 'бисквитки' (cookies), за да ви предостави възможно най-добро потребителско изживяване.Използвайки сайта, вие се съгласявате с това. Можете да научите повече за "Политика за бисквитките" тук.

Начало / Продукти / Производител / Autodesk | Structural Bridge Design

С помощта на софтуера Structural Bridge Design, Вие ще можете да извършвате анализи и проверки на малки и средно големи мостове, както и да изготвяте доклади за проекта.


Обзорно видео

Вижте обзорното видео (1:24 мин.)

 

Характеристики

 

Проектиране на ферми и сечения

Проектиране на греди и сечения

Дефинирайте какви материали, греди и ферми ще са Ви необходими, като използвате интерактивна графична среда.

Анализ на натоварването

Анализ на натоварването

Използвайте интегрирани работни процеси за натоварване, анализ и проверка на кодирането (AASHTO, EUROCODES и др.).

Изготвяне на отчети

Изготвяне на отчети

Автоматично генериране на отчети, които отговарят на изискванията на проекта.

 

Допълнителни функции

 

Проектиране на сечения

 

Софтуерът Structural Bridge Design, по-рано известен като Sam Integrated Bridge Design, Ви позволява да създавате по-детайлни проекти. Дефинирайте компонентите на мостовете и ги обединете в аналитичен модел чрез широк набор от инструменти.

Използвайте графични инструменти за да дефинирате материалите, сеченията и компонентите.

Спестете време с автоматизирани изчисления и анализи, които обхващат свойствата и капацитета, поддръжка на подсилени и предварително напрегнати бетонни сечения за двуосно огъване и осово натоварване, както и други детайлни проверки като изчисления на усукването, напречните разрези и пукнатини.

 

 Проектиране на греди

 

Подобрете проектирането като разглеждате гредите в целият им размер. С помощта на интерактивна изчислителна среда, инженерите могат да преглеждат резултатите в графичен вид и да взаимодействат директно със свойствата на гредите за да постигнат желаният краен резултат. Това премахва предположенията, които засягат ключови елементи в техните проекти.

 

Представяне на резултатите от анализите в графичен вид

 

Добивате по-ясна представа за конструкциите чрез графично представяне на данните и резултатите от всеки етап на анализиране и проектиране.

  • Графики за натоварването на сеченията в проекта показват местоположението на точките на натиск и напрежение заедно с детайли за вътрешни лостове, осите и трансформирания център на тежестта.
  • Получавате интерактивни изчисления и графики за напречните сили.
  • Преглеждайте критериите за успешни/неуспешни ефекти от натоварването на гредите в графичен вид.
  • Използвайте детайлни диаграми за проектите, съдържащи формули и кодове, които съответстват на изискванията.
  • Разяснявайте докладите и помагайте в процеса по проверка с вградени в диаграмите графични инструменти за изчисление.
 
Натоварване и анализ на мостови конструкции

 

Изцяло интегрираните работни процеси Ви позволяват да преглеждате различните варианти на проекта по-бързо чрез автоматизирани актуализации на промените.

Получавате широк набор от възможности за моделиране, опростен анализ на греди и сложен анализ на крайните елементи, който включва комбинирани греди и фасадни елементи.

В допълнение към често срещания линеен анализ са включени и по-съвременни фунцкии за повишаване на ефективността на работните процеси, в т.ч. възможности за поетапно строителство, влияние върху външните повърхнини и автоматизирани процеси за оптимизиране на трафика.

 

Отчети за изчисленията

 

Разширена функционалност за проверка на кодовете поддържа AASHTO LRFD6; AASHTO 17th edition; EuroCodes с различни, специфични за страната Национални анекси; Australian AS5100; Transit NZ Bridge manual; BS5400 и DMRB проектантски кодове.

Лесни за четене доклади с изчисления са автоматично генерирани за съответния код на проекта и премахват нуждата от излишно дълги резултати за по-нататъшна обработка.

Базирана на съответния код за проверка на проекта, съответната част от кода на проекта се посочват заедно с формулите, последвани от действителното изчисление и по този начин правят проверката по-ефективна.

asd1