Съгласен съм

www.kanisco.com използва 'бисквитки' (cookies), за да ви предостави възможно най-добро потребителско изживяване.Използвайки сайта, вие се съгласявате с това. Можете да научите повече за "Политика за бисквитките" тук.

Начало / Продукти / Производител / CGS Labs | Aquaterra

Aquaterra

 

Софтуер за инженерно
проектиране на реки и канали

 

Aquaterra е професионален софтуер за проектиране на речни корекции и канали. Тя е изчерпателно, пълнофункционално, лесно за усвояване и използване решение. Aquaterra предлага на потребителя пълен комплект от инструменти и функции, които обхващат целия работен процес; от началното въвеждане на геодезическите данни, до детайлното проектиране на 3D модела на реката или канала, с анализите и документацията по тях. Тя включва функционалност за създаване на DTM, оси, надлъжни и напречни профили, инструменти за моделиране и хидравлични изчисления. Може с лекота да се работи върху големи проекти, с дължина на трасето от няколко стотин километра. Aquaterra помага на потребителя да създава професионални чертежи, включително и техническа документация, като примерно количества на земните работи. 3D моделната среда позволява на потребителя да използва няколко вида анализи на проекта, включително моделиране на заливни зони, нива и поток в канала
и др. Aquaterra поддържа всички, най-широко използвани хидравлични модели (MIKE 11, MIKE 21, HEC-RAS...), а също така и много специфични локални стандарти. Aquaterra е локализирана и използвана в множество страни, за проекти вариращи от малки канали и потоци, до големи напоителни системи, включващи канали от по над сто километра дължина:

 
  • Проектиране на Реки/Канали.
  • Напоителни системи.
  • Проектиране на речни корита и диги за анализ на наводняване.
  • Дизайн на язовири.

 

Използва се за Проектиране на канали и речни корита.
Поддържани CAD платформи AutoCAD, AutoCAD Civil 3D, AutoCAD Map 3D 2013 до
2017 версия; BricsCAD V13 до V16; поддържат се само 64 битови версии
Поддържани езици Английски, Немски, Хърватски, Сръбски, Словенски

 

 
 

 

Основни модули

  

Layout (Ситуация)

Този модул е предназначен за обработка на входните данни и изчертаване на плана:

Манипулация на геодезическитеточки и геометрични линии.

Вмъкване и редактиране на топографски и други символи.

Контрол над растери подложки.

Щриховане/оцветяване на откосите.

2D-3D конверсия.

Изчисления и интерполации.

Инструменти за оразмеряване и подготовка на ситуацията.

Axes (Оси)

В този модул се съдържат мощни инструменти за манипулация на оста на съоръжението и напречните сечения:

Създаване на надлъжната ос на река или канал от полилиния.

Създаване на напречни сечения по няколко начина.

Надписване

Повдигане на сеченията в 3D с помощта на точки или повърхнина.

Трансфер на точки/линии от напречните профили в ситуация.

Инструменти за работа по оста.

 

Cross sections (Напречни сечения)

С този модул се създават, обработват и анализират напречни сечения:

Изчертаване на профила на терена и съществуващото речно дъно.

Вмъкване на единичен, двоен или множество коловози в един напречен профил.

Създаване на нов профил на запълване – автоматично (с помощта на обикновен хидравличен калкулатор), ръчно или полуавтоматично.

Редакция, надписване котиране на напречните сечения.

Дефиниране на бреговете автоматично, интерактивно или чрез прочитане от 3D модела.

Вмъкване на 1D, 2D или комбинирани водни нива.

Изчисляване на обеми земни работи.

Множество инструменти за обработка (вмъкване на блокове, поглед към профил и т.н.).

Инструмент за подготовка на сеченията за печат.

Longitudinal Sections (надлъжни профили)

Този модул съдържа инструменти за проектиране и редакция на нивелетата на реки и канали:

Изчертаване на профил по нивото на канала.

Изчертаване на профила на терена и съществуващото речно дъно.

Създаване на нов профил на запълване – автоматично (с помощта на обикновен хидравличен калкулатор), ръчно или полуавтоматично.

Редакция, надписване котиране на напречните сечения.

Дефиниране на бреговете автоматично, интерактивно или чрез прочитане от 3D модела

Вмъкване на 1D, 2D или комбинирани водни нива.

Изчисляване на обеми земни работи.

Множество инструменти за обработка (вмъкване на блокове, поглед към профил и т.н.).

Инструмент за подготовка на сеченията за печат.

Hydraulic Interfaces (Хидравлични интерфейси)

Хидравличните интерфейси на Aquaterra са ефикасен мост между мощта на Aquaterra в проектирането и утвърдени в индустрията хидродинамични симулатори.

Интерфейс към HEC-RAS:

Подготовка на геометричния вход за HEC-RAS, на база напречни сечения, брегове и данни за коефициентите по Manning.

Трансфер на резултантните водни нива обратно в Aquaterra, за показване в напречните сечения, надлъжен профил и ситуация.

Трансфер на геометрични данни от HEC- RAS към Aquaterra.

Интерфейс към MIKE 11:

Експорт на геометрични данни (километражи и геометрия на напречните сечения, бреговете на канала и дигите) от Aquaterra към MIKE 11 файл с напречни сечения.

Прочитане на резултата от MIKE 11 и вмъкване на следните данни обратно в Aquaterra: водни нива, напречни сечения, надлъжно сечение, позиция на бреговете и дигите в ситуация

Интерфейс към MIKE 21:

Aquaterra свързва AutoCAD Civil 3D с най-широко използваната 2D програма за хидродинамични

изчисления.

Интерактивно създаване и редакция на числова решетка.

Експорт на AutoCAD Civil 3D повърхнини към MIKE 21 батиметрия (dfs1 формат).

Прочитане на скорост или полетата за поток и стойности (дълбочина, водно ниво, магнитуд на потока) от резултатите на MIKE 21.


Преимущества на Aquaterra

 

Интуитивен работен процес

Работния процес на Aquaterra изцяло следва стандартната технология за проектиране на реки и канали в Европа, която интуитивно води проектанта от самото начало до успешното завършване на проекта.

Лесно научаване и използване

Добре структурираните ленти с инструменти, менюта и диалози, се възприемат лесно от начинаещия потребител, докато кутиите с инструменти и командния ред, предлагат удобна среда за по- опитните потребители.

Работа с големи проекти

Aquaterra без проблем поддържа големи проекти с огромни количества данни, като обработката на много дълги оси и хиляди напречни сечения се извършва за секунди. Може да работите върху много дълги трасета, без да е необходимо да ги разделяте на отделни части.

Поддържане на местни стандарти

Aquaterra се предлага на няколко езика и поддържа специфичните държавни стандарти за изчертаване в план. Потребителите на Aquaterra могат да изберат съответната локализирана версия, в зависимост от страната, за която разработват проекта.

Поддържане на работа в екип

Проектите за речни корекции и канали могат ефективно да се разпределят между няколко члена на екипа, които да работят едновременно. Проектите могат да се разделят на няколко чертежа, като например чертеж с план и хоризонтални трасета, чертеж с надлъжни профили, чертеж с напречни сечения.

Средства за проектиране на трасета от най-висок клас

Aquaterra съдържа мощни средства за проектиране и редакция на трасето на канали. С интелигентен алгоритъм за оптимизиране на трасето, може да проектирате автоматично трасето на база на геодезическа снимка.

Уникална концепция за проектиране на напречни сечения

Концепцията „Създай в едно, използвай в много напречни сечения“ дава възможност за ефективно проектиране и редактиране на подробни напречни профили. Различните нива на автоматизация позволяват бързо проектиране на сегменти за подобни поредици от сечения, за често променящи се условия. Всяко сечение може да се редактира индивидуално с интерактивни команди.

Естествена CAD среда

Aquaterra е напълно интегрирана в CAD средата. Всички проектни данни се съхраняват в един или повече DWG файлове. Чертежите могат да бъдат редактирани със стандартни CAD команди на всеки етап от проектирането, давайки ви пълна гъвкавост.

Модулна структура

Aquaterra има модулна структура. Модулите могат да се инсталират поотделно във всяка комбинация. С опциите за мрежово лицензиране на отделни модули и пакети може да се конфигурира корпоративна инсталация, настроена към специфични нужди на всеки клиент.

Избор на CAD платформа

Aquaterra може да се инсталира върху AutoCAD, AutoCAD Civil 3D, AutoCAD Map 3D или BricsCAD, като функционалността се запазва. В бъдеще се предвижда поддържане и на други CAD платформи. Изборът на CAD платформа дава на потребителите възможност да оптимизират разходите си, без да правят компромиси с функционалността.

Софтуерните продукти от CGS Labs са създадени да работят като надстройка на версии 2011-2017 на AutoCAD, AutoCAD Civil 3D или AutoCAD Map 3D, както и BricsCAD V13-V17.

CGS Labs Infrastructure Suite 2017 English for AutoCAD x64 - Тестова версия на софтуерния пакет на CGS Labs за 64-битова версия на AutoCAD

 

CGS Labs Infrastructure Suite 2017 English for BricsCAD x64 - Тестова версия на софтуерния пакет на CGS Labs за 64-битова версия на BricsCAD

 

What's new in CGS Labs software 2017 BG - Какво ново в софтуерните пакети на фирма CGS Labs версия 2017 (брошура)