I accept

www.kanisco.com uses cookies, to provide you with the best possible user expirience. Using the site, you agree to this. You may find out more about the "Cookies policy" here.

Home / News / Interesting / Explore the new Advance Design 2016

Explore the new Advance Design 2016
Explore the new Advance Design 2016
  • 73325 views

Някои от новостите в Advance Design 2016:

  • Нови ленти с инструменти;
  • Нови възможности за стоманобетонни и стоманени конструкции; автоматични твърди диафрагми, стоманобетонна оребрена конструкция, глобални напречни отклонения, нови специални доклади за стомана и др. ;
  • Подобряване на връзката с Revit Structure за подпомагане на потребителя лесно и прозрачно да приложи BIM работен поток, което е ключа към успеха;
  • Нови възможности и подобрения в Канaдските и Американските кодове.