I accept

www.kanisco.com uses cookies, to provide you with the best possible user expirience. Using the site, you agree to this. You may find out more about the "Cookies policy" here.

Home / News / Autopath / Webinar: Online demonstration of Autopath

Webinar: Online demonstration of Autopath
Webinar: Online demonstration of Autopath
  • 76617 views


Autopath е софтуерен продукт за анализ и симулация на движение на превозни средства, който изчислява траекториите на техните най-външни ръбове, както и площите, които са покрити от габаритите в хоризонтално и вертикално положение. Използва се за анализи за преминаване на различни видове превозни средства през кръстовища, кръгови кръстовища, тесни улици, входове към паркинги и гаражи, а също и за проверка на маневреността и клиренса. Работи в среда на AutoCAD и AutoCAD Civil 3D.